Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Personeelsbestand van de brandweer blijft gelijk

  Nederland telde op 1 januari van dit jaar meer dan 27.700 personen die voor de brandweer werkzaam zijn. Dit aantal is stabiel ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee lijkt een daling van het personeelsbestand bij de brandweer te zijn gestopt. Het CBS meldt namelijk dat het personeelsbestand de afgelopen zeven jaren met elf procent is afgenomen.

  Vrijwilligers en beroepskrachten

  Ruim 86% van het personeel was operationeel, de andere 14% (3.800 mensen) is juist ondersteunend. Ruim vijfduizend mensen zijn beroepskrachten. In vergelijking met een jaar eerder was het aantal vrijwilligers op 1 januari 2017 bij dertien van de vijfentwintig veiligheidsregio’s gestegen. In de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Utrecht groeide het vrijwilligersbestand met zeven tot acht procent het sterkst. In elf regio’s was sprake van een daling.
  In Amsterdam-Amstelland en Haaglanden bestaat ongeveer twee derde deel van de operationele brandweer uit beroepskrachten. In andere regio’s is het merendeel vrijwilliger; in Limburg-Noord en Noord- en Oost-Gelderland zelfs meer dan 90 procent.

  Brandweervrouwen

  Op 1 januari 2017 was ongeveer 5 procent van de brandweerlieden vrouw, verdeeld tussen ongeveer 250 beroepsvrouwen en duizend vrijwilligers. Al sinds 2004 schommelt het aandeel brandweervrouwen tussen 5 en 6 procent. Dit geldt voor zowel beroepskrachten als vrijwilligers. Per regio varieert het aandeel brandweervrouwen tussen 2 procent in Rotterdam-Rijnmond en 8 procent in Groningen en Drenthe.

  14-06-2017 Obex bv Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.