Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Onderzoeken Wkb naar Tweede Kamer

  Vooruitlopend op het wetsvoorstel heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de onderzoeken over de kosten en baten van het wetsvoorstel aan de 2e Kamer gezonden. Het gaat om het door het EIB uitgevoerde maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) en de door Sira Consulting uitgevoerde onderzoeken naar de administratieve lasten (AL) voor burgers en bedrijven en de financiële gevolgen voor gemeenten.

  Minister Blok geeft met een begeleidende brief aan dat de komende tijd nog enkele aanvullende gesprekken worden gevoerd ter afronding van het wetsvoorstel. Dit wordt eind februari waarschijnlijk afgerond.

  De brief en de onderzoeken zijn via deze link te lezen.

  29-01-2016 Obex b.v. Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.