Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  NEN publiceert NEN 6079: 'Risicogerichte benadering voor grote brandcompartimenten'

  De NEN heeft de norm NEN 6079 gepubliceerd. Deze norm is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten die groter zijn dan de maximale toegelaten omvang volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Deze nieuwe norm is van belang voor de industrie, utiliteitsbouw en winkelbouw.

  Inhoud van de norm

  NEN 6079 beschrijft een probabilistische bepalingsmethode voor brandbeheersing en -beperking op basis van risicobenadering en fysische brandmodellering. Gebruikmakend van het gelijkwaardigheidsbeginsel (Bouwbesluit 2012 - artikel 1.3), kan met NEN 6079 worden getoetst of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eisen ter beperking van branduitbreiding naar belendende percelen (Bouwbesluit 2012 - artikel 2.81/2.87) voor nieuwbouwsituaties en bestaande bouw.

  Meer info:

  Kijk voor meer informatie op de website van de NEN.

  08-02-2016 Obex b.v. Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.