Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  NEN publiceert herziene norm 2654-1

  De NEN heeft een herziene NEN 2654-1 ’Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1: Brandmeldinstallaties’ gepubliceerd. De herziene norm schrijft voor dat brandmeldinstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder er voor zorgt dat het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaatsvindt. NEN 2654-1 geeft de nodige aanwijzingen en eisen die in dit verband moeten worden aangehouden.

  In 2002 kwam de laatste uitgave van deze norm uit. De herziene uitgave is aangepast aan de huidige tijd; inzichten en technologieën van tegenwoordig.

  De belangrijkste aanpassingen en wijzigingen zijn:

  • De definities uit NEN 2535 zijn verwijderd;
  • De taak van de beheerder is aangepast;
  • De uit te besteden taken van de beheerder zijn beter benoemd;
  • De taken van de onderhouder zijn daar waar mogelijk als prestatie-eis omschreven;
  • Een model onderhoudsplan is toegevoegd;
  • Een modelrapport van periodieke controle door de beheerder is toegevoegd;
  • Een modelrapport van onderhoud door de onderhouder is toegevoegd;
  • Er is een richtlijn opgenomen voor beheer, controle en onderhoud op afstand;
  • Er is een richtlijn opgenomen voor maatregelen bij het uitschakelen van (delen van) de brandmeldinstallatie.

  Bron: NEN.nl

  Speciale cursus 

  Wilt u bijgepraat worden over de gewijzigde norm NEN 2654-1? Dat kan! Obex heeft een speciale1/2-daagse cursus ontwikkeld. Bekijk via deze link de mogelijkheden.

  20-05-2015 Obex b.v. Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.