Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Ministerie wil nieuwe norm ontwikkelen voor brandveiligheid parkeergarages

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil een norm ontwikkelen voor het beoordelen van de brandveiligheid van parkeergarages. Met deze nieuwe norm wil het ministerie een einde maken aan de grote hoeveelheid (verschillende) wetten, normen en regels die allemaal betrekking hebben op de brandveiligheid.
  Het moet ervoor zorgen dat de risico’s vooraf beter gewogen en vastgelegd kunnen worden en dat vanuit de risico’s een pakket aan maatregelen kan worden opgesteld om de brandveiligheid in parkeergarages te verbeteren.

  Voordat de nieuwe norm ook daadwerkelijk van kracht wordt, verzamelt het ministerie eerst allerlei data. Het ministerie gaat op zoek naar de effecten van gebouwen, gebouwtechniek, signalering van brand en de gevolgen van brand. Tot slot moet in het aanlooptraject een helder risicomodel worden gemaakt. Tot slot moet in het traject voor het opstellen van de norm een helder risicoanalysemodel worden gemaakt. 

  Richtlijn Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages

  Branchevereniging VEBON publiceerde in 2014 al de richtlijn ‘Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages’, nadat de brandweer de praktijkrichtlijn voor mechanisch geventileerde parkeergarages introk. De richtlijn van de VEBON werd aangeboden om invulling te geven aan een behoefte die daardoor zowel bij adviseurs, opdrachtgevers als toetsende instanties en brandweer is ontstaan.

  Download IFV publicatie Brand in parkeergarages'

  Vorig jaar heeft het Instituut Fysieke Veiligheid de publicatie 'Brand in parkeergarages' ter beschikking gesteld. Hierin worden realistische scenario's aan mogelijke brandbeveiligingsmaatregelen in parkeergarages gekoppeld. De handreiking kan helpen keuzes te maken voor de toe te passen brandbeveiligingsmiddelen. De publicatie ‘Brand in parkeergarages, Risicoafwegingen in relatie tot brandveiligheidsvoorzieningen’, is ontwikkeld door de lectoraten Brandpreventie en Brandweerkunde van de Brandweeracademie, samen met praktijkdeskundigen van de brandweer. Hij is in eerste instantie geschreven voor de adviseur Risicobeheersing van de brandweer. Het document is hier te downloaden. 

  13-10-2015 Obex b.v. Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.