Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Minister zendt brief over WKB naar de Eerste Kamer

  Op 29 juli jl. is de brief van minister Ollongren over de stand van zaken van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan de Eerste Kamer (en in afschrift aan de Tweede Kamer) verzonden. In deze brief legt de minister uit wat er in de gevoerde overleggen is besproken en wordt gekeken naar het verdere traject.

  Behandelde punten

  In de brief wordt ingegaan op:

  • De onduidelijkheid over de inhoud en strekking van enkele door de Tweede Kamer aangenomen amendementen, in het bijzonder de vraag hoe de toelichting op deze amendementen en de uitleg die hieraan in de parlementaire behandeling is gegeven, zich verhoudt tot de inhoud ervan.
  • De vraag hoever de aansprakelijkheid van de aannemer strekt, mede in relatie tot zijn waarschuwingsplicht.
  • De wijze waarop de bevoegdheidsverdeling tussen het bevoegd gezag en de kwaliteitsborger is geregeld.

  De minister sluit de brief af met het verzoek aan de Eerste Kamer om de behandeling van het wetsvoorstel te hervatten.

  Lees de hele brief van de minister

  De gehele brief is te lezen via deze link.

   

  Volledig dossier over het Wetsvoorstel Kwaliteitsborging

  Obex houdt een volledig dossier bij. Dat vindt u hier.

  04-07-2018 Obex bv Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.