Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Kamerbrief over brandveiligheid en langer zelfstandig thuiswonende ouderen

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over maatregelen die ouderen beter beschermen tegen brand in de thuissituatie. Het is een vervolg op de eerdere beantwoording van de minister.  

  In een uitvoerig verklaring informeert Blok de Kamer mede namens de minister van Veiligheid en Justitie en de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over maatregelen die ouderen beter beschermen tegen brand in de thuissituatie. Deze reactie is besproken met het platform Brandveiligheid waarin vertegenwoordigers van het Veiligheidsberaad, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), Brandweer Nederland, de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV), het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW/MKB-Nederland en de Nederlandse Brandwonden Stichting participeren. 

  Lees de volledige brief aan de Kamer hier. 

  14-03-2016 Obex bv. Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.