Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Infoblad Brandmeld- en ontruimingsinstallatie

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onlangs het infoblad Brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties Bouwbesluit 2012 gepubliceerd. Het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat een bouwwerk zodanige voorzieningen heeft, dat een brand tijdig wordt ondekt zodat aanwezigen ook tijdig kunnen vluchten. Voor een aantal gebruiksfuncties wordt in het infoblad wat gezegd over brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties.

  De voorschriften voor brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties zijn vastgelegd in Bouwbesluit 2012, NEN-normen en harmonisatie- en interpretatiedocumenten voor inspectie. Deze voorschriften blijken in de praktijk niet altijd eenduidig te worden uitgelegd, waardoor de bouwpraktijk gebaat is bij een nadere toelichting op de voorschriften. In deze brochure is die nadere toelichting gegeven.

  Het infoblad is te downloaden via de site van de rijksoverheid.

  06-05-2014 Obex b.v. Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.