Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Implementatie van de Omgevingswet uitgesteld tot aan 2021

  Vooralsnog is de implementatie van de Omgevingswet uitgesteld tot aan 2021. Tot aan die tijd hebben we hierdoor te maken met de huidige wet- en regelgeving. In dit bericht informeren we u op welke wijze we hier bij Obex mee omgaan, ook ten aanzien van cursussen op gebied van de benoemde nieuwe wet- en regelgeving.

  Wat is de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving

  Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. Na publicatie in het Staatsblad was hiermee sprake van een formele wet, die (op basis van de huidige inzichten) in 2021 in werking zal treden. Deze formele Omgevingswet zal meerdere Algemene Maatregelen van Bestuur aansturen, het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt één van deze uitvoeringsbesluiten. Dit besluit geeft regels over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid bij het (ver)bouwen en er worden gebruiksregels gegeven. De brandveiligheidsvoorschriften zoals deze nu zijn benoemd in het Bouwbesluit 2012 worden grotendeels overgeheveld naar dit Besluit.

  Opleidingen aangaande de Omgevingswet en het Besluit bouwwerken leefomgeving

  De ontwikkeling van deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) is gaande, deze is nog niet vastgesteld. Het Besluit bouwwerken leefomgeving zal tegelijkertijd met de Omgevingswet in 2021 in werking treden. Om u tijdig te informeren zullen we op passende data starten met cursussen en opleidingen op basis van het Besluit bouwwerken leefomgeving. 

  29-11-2017 Obex bv Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.