Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Grote invloed gebruiksgedrag op brandveiligheid

  Grote invloed gebruiksgedrag op brandveiligheid Gebouwgebruikers zijn vaak slecht op de hoogte van de brandveiligheidsaspecten van het gebouw waarin zij zich bevinden. Daardoor is brandschade vaker gevolg van vermijdbaar gedrag, dan van de kwaliteit van de bouw. Dat zegt Charles Meijer, voorzitter van de Vakgroep brandveilig leven van Brandweer Nederland. Hij ziet dat het gebruiksgedrag van gebouweigenaren van grote invloed is op de brandveiligheid.

  Meijer stipt het gedrag van gebouweigenaren aan. “De eigenaar weet niet dat zijn gebouw weliswaar voldoet aan het Bouwbesluit, maar desondanks tot de grond toe af kan branden. Het enige doel van het Bouwbesluit is namelijk om de mensen veilig buiten te krijgen en schade bij de buren te voorkomen.’’ De Vakgroep voorzitter geeft ook voorbeelden van foutief gedrag. “Brandscheidingen worden doorboord en/of verwijderd en vluchtroutes worden soms niet op de juiste manier gebruikt. Ze zijn verspert doordat de vluchtwegen als opslag worden gebruikt. De kwaliteit in de bouw is prima, maar 80 procent van de brandschade is het gevolg van vermijdbaar gedrag. Zodra een gebouweigenaar de omgevingsvergunning voor een gebouw in handen heeft, denkt hij vaak: nu kan mij niets meer gebeuren. De werkelijkheid is helaas anders.”

  Het is volgens de Vakgroep voorzitter dan ook belangrijk dat gebouwbeigenaren goed op de hoogte zijn van de brandeigenschappen van een gebouw. Ze moeten weten van welke materialen het gebouw is gemaakt en of er alternatieve oplossingen zijn gebruikt in het kader van gelijkwaardigheid. ‘‘Het is dan ook niet verwonderlijk dat 80 procent van de branden ontstaat door vermijdbaar gedrag. Vluchtdeuren zijn gebarricadeerd tegen ongewenst bezoek. Er zijn gaten gemaakt in brandwerende wanden voor leidingdoorvoeren, zonder deze daarna brandwerend af te werken. Soms worden brandscheidingen zelfs weggebroken. Of men gebruikt een deel van een vluchtroute uit onwetendheid voor opslag van materialen.’’

  11-05-2015 Obex b.v. Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.