Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Recente toevoeging completeert NEN 2575

  De NEN heeft het nog ontbrekende deel 4 van de nieuwe versie van de norm voor ontruimingsinstallaties gepubliceerd. Daarmee is de NEN 2575 nu compleet. In totaal bestaat deze norm uit vijf delen:

  NEN 2575-1 - algemeen
  NEN 2575-2 - luidalarm – ontruimingsalarminstallatie type A
  NEN 2575-3 - luidalarm – ontruimingsalarminstallatie type B
  NEN 2575-4 - stilalarm – draadloze stilalarminstallatie
  NEN 2575-5 - stilalarm – attentiepanelen.

  Een aantal Europese geharmoniseerde normen werd van kracht en daardoor werd een herziening van NEN 2575 noodzakelijk. De afgelopen jaren is de norm steeds uitgebreider geworden. Dankzij de huidige opzet in vijf delen wordt de norm duidelijker en overzichtelijker en zal deze minder aanleiding geven tot discussies.

  In de huidige wetgeving (Bouwbesluit 2012), is vastgelegd dat een ontruimingsalarminstallatie verreist is indien de wet een automatische brandmeldinstallatie voorschrijft. In tegenstelling tot brandmeldinstallaties, waarbij ook het type brandmeldinstallatie in de wet is vastgelegd, heeft de wetgever dat voor ontruimingsalarminstallaties (nog) niet gedaan. Daarom is in NEN 2575-1 net als in NEN 2575:2004 een afloopschema opgenomen. Op basis daarvan kan het toe te passen type ontruimingsalarminstallatie worden bepaald. Het afloopschema is wel aangepast aan de huidige gebruiksfuncties.


  Belangrijke aanpassingen aan de NEN 2575

  Behoudens dat de herziene norm opgesplitst is in vijf delen, is er een aantal belangrijke wijzigingen en aanvullingen gerealiseerd. De belangrijkste zijn:

  • de norm is aangepast aan de recente NEN normen die door CEN zijn gepubliceerd
  • er is een projectierichtlijn voor signaalgevers opgenomen
  • de meetmethodiek voor spraakverstaanbaarheid is verder uitgewerkt
  • de norm sluit wat betreft netwerken en integratie aan bij de norm voor brandmeldinstallaties NEN 2535:2009

  Obex biedt de theorie aan

  Obex behandelt de theorie van het vierde deel NEN 2575 aan tijdens de training Projecteringsdeskundige Ontruimingsinstallatie Type A en B. Via deze link vindt u de bijbehorende cursusinformatie.

  Bron: NEN

  01-10-2013 Obex b.v. Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.