Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Databank gelijkwaardige oplossingen

  Het IBK heeft vorig jaar aan SBRCURnet gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een databank gelijkwaardige oplossingen. Zo’n databank zou de kwaliteitsborger kunnen ondersteunen bij het beoordelen van oplossingen die door bouwers en ontwerpers wordt aangedragen. Hiermee moet innovatie worden gestimuleerd en moet eventueel risicomijdend gedrag voorkomen worden.

  Recent is het rapport door SBRCURnet opgeleverd. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat een databank ook in de huidige situatie door de meeste betrokkenen al als zeer wenselijk wordt ervaren. Andere conclusies zijn:

  • Gemeenten kennen nu geen beleid als het gaat om het beoordelen van gelijkwaardige oplossingen
  • Er is een groot aantal gelijkwaardige oplossingen die nu al regelmatig worden toegepast. De beoordeling daarvan is nu telkens maatwerk
  • Bekende gelijkwaardige oplossingen moeten worden aangepast zodat deze ook als generieke oplossing gebruikt kunnen worden

  Het onderzoeksrapport

  Het onderzoeksrapport veel voorkomende gelijkwaardige oplossingen is via deze link te lezen. De komende tijd gaat iBK in gesprek met partijen om te zien of er vervolg gegeven kan worden aan het advies van SBRCURnet.

  30-03-2016 Obex bv. Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.