Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  CCV publiceert nieuwe certificatieschema's

  Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft begin deze maand verschillende nieuwe certificatieschema’s gepubliceerd. Zo publiceerde het CCV certificatieschema REOB 3.0 en werd certificatieschema Ontruimingsalarminstallaties (OAI) 3.0 openbaar gemaakt. Beide schema’s worden op 1 februari van kracht. Vanaf dat moment vervallen de huidige versies.

  Certificatieschema REOB 3.0

  REOB 3.0 is beter toegespitst op de praktijk van de onderhoudsbedrijven. Zo zijn de kalibratieprocedure en de eisen aan technische middelen vereenvoudigd. Ook is de inrichting voor bijscholing verduidelijkt en is er een eenduidige werkwijze bij het afpersen van droge blusleidingen toegevoegd. Daarnaast is het onderhoud aan droge blusleidingen beperkt tot bouwwerken tot 70 meter.
  Het certificatieschema REOB 3.0 kunt u hier downloaden.

  Certificatieschema Ontruimingsalarminstallaties (OAI) 3.0

  In deze versie is een aantal tekstcorrecties doorgevoerd. Verder zijn de bepalingen voor uitvoering van certificatie door de certificatie-instelling in overeenstemming gebracht met de accreditatienorm ISO/IEC 17065. OAI-leveranciers moeten beschikken over productkennis zoals in een bijlage is omschreven. Medewerkers die gekwalificeerd moeten zijn (Projecteringsdeskundige, Installatiedeskundige, Inbedrijfsteller en Onderhoudsdeskundige) moeten beschikken over MBO-4.
  Het certificatieschema Ontruimingsalarminstallaties 3.0 kunt u hier downloaden.

  05-11-2015 Obex b.v Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.