Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Brandweeracademie en Brandwonden Stichting doen onderzoek naar invloed van vergrijzing bij brand

  Brandweeracademie en Brandwonden Stichting doen onderzoek naar gevolgen vergrijzing bij brand

  De brandweeracademie en de Nederlandse Brandwonden Stichting zijn samen een onderzoek begonnen naar de invloed van de vergrijzing voor de brandveiligheid. De discussie over de veiligheid van ouderen (65-plussers) bij brand is steeds vaker een discussie. Uit onderzoek van de Brandweeracademie (2007) blijkt dat er onder mensen boven de 65 jaar ruim 2,5 keer zoveel doden vallen dan bij mensen jonger dan 65 jaar. Met de naderende vergrijzing van de Nederlandse bevolking is de kans groot dat er in de toekomst nog meer ouderen slachtoffer van brand worden.

  Het onderzoek dat de twee partijen doen bestaat uit drie delen. Het eerste onderzoek betreft de omvang van de problematiek. Daarnaast worden ook de oorzaken en de oplossingen onderzocht. De vergrijzing, langer zelfstandig thuis wonen en de aanwezigheid van meer vitalere ouderen zijn ontwikkelingen die mede, in zowel positieve als negatieve zin, de omvang van de problematiek bepalen. Daarnaast zal er inzicht moeten komen in de redenen waarom ouderen vaker slachtoffer zijn van brand.

  Deelrapport 1 is al beschikbaar 

  De eerste onderzoeksvraag (de omvang van het probleem) is reeds gesteld en beantwoord. Het rapport moet worden gezien als een huidige stand van zaken. De overige twee deelvragen worden nog onderzocht en de resultaten daarvan worden in de loop van dit kalenderjaar verwacht.

  Het volledige deelrapport 1 is openbaar en hier te downloaden

  01-05-2015 Obex b.v. Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.