Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Brandveiligheid moet een taak van de gemeente zijn

  Brandveiligheid moet een taak van de gemeente zijn. Die oproep doet Brandweer Nederland in zijn rapport RemBrand, dat vorige week uitkwam. De Brandweer pleit dan ook voor een integrale aanpak van brandveiligheid.

  Op de site van het Binnenlands Bestuur legt projectleider Elie van Strien (Raad van Brandweercommandanten en Brandweer Nederland) uit de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid in eerste instantie bij burgers en bedrijven ligt. “Maar de gemeente is de eerstverantwoordelijke overheid. Gemeenten hebben een centrale positie in het netwerk en kunnen de vele facetten van brandveiligheid en partners met elkaar verbinden. Denk aan de beleidsterreinen ruimtelijke ordening, milieu, welzijn en huisvesting.” 

  Geen wetswijziging

  De uitgesproken visie van Brandweer Nederland hoeft geen wetswijziging met zich mee te brengen. Van Strien wijst op artikel 3A van de Wet veiligheidsregio´s. Daarin staat vermeld dat het college van B&W is belast met de organisatie van de brandweerzorg. Dus ook met het beperken en bestrijden van brand.

  ‘Niet de veiligheidsregio, maar de gemeente is dus hoofdverantwoordelijk. Dat wordt wel eens vergeten.’ Brandveiligheidsbeleid is facetbeleid, aldus Van Strien. Er zijn veel partijen bij betrokken en ieder doet zijn eigen facet. Ons advies: maak facetbeleid. 

  19-06-2015 Obex b.v. Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.