Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Brandveiligheid in Rijkstunnels Noord-Holland schiet ernstig tekort

  De Rijkstunnels in Noord-Holland kennen veel gebreken als het om veiligheid gaat. Dat blijkt uit een reportage die EenVandaag gisteren uitzond. EenVandaag en RTV Noord-Holland deden onderzoek naar de Velser-, Wijker-, Zeeburger- en Schipholtunnel en kwamen tot de conclusie dat het onderhoud van de tunnel ernstig te wensen over laat.Brandveiligheid in Rijkstunnels Noord-Holland schiet ernstig tekort

  De onderzoekers hebben inspectierapporten in handen gekregen waarin vele gebreken genoemd staan. Zo werken brandmelding- en brandblusinstallaties niet, zijn omroepinstallaties defect en zijn de vluchtwegen lek waardoor rook in de tunnel kan komen te staan. De veiligheid is dan ook in het geding.

  Recentelijk gaf de Algemene Rekenkamer de verantwoordelijke minister al een waarschuwing over het nalatige onderhoud. In een rapport dat de Rekenkamer uitgaf wordt de minister dringend verzocht de post 'achterstallig onderhoud', wel op te voeren in de begroting.

  Brandweer gaat de tunnel niet in bij brand, doden zijn ingecalculeerd

  Mocht er brand uitbreken in een tunnel, dan is de kans groot dat de brandweer niet de tunnel in gaat om te blussen. Er zijn vaak geen levensreddende sprinklerinstallaties aanwezig om de brand te blussen. Door het onbreken van die sprinklerinstallaties in de tunnel loopt de temperatuur van een brand in rap tempo zo hoog op, dat het voor de brandweer geen optie is om de tunnel te betreden. Dat staat te lezen in de duizenden documenten die de onderzoekers in handen hebben gekregen. Uit de documenten blijkt verder dat er tientallen doden zijn ingecalculeerd bij de huidige regelgeving. Bronnen bij de brandweer en verschillende burgermeesters van gemeenten waarin de tunnels staan bevestigen deze lezing. 

  Volgens veiligheidsdeskundige Ben Ale gelden deze gevaren voor bijna alle tunnels: "Mensen die van de tunnel gebruik maken, denken dat als het fout gaat dat de brandweer ze komt redden terwijl er aan de andere kant is afgesproken dat de brandweer dat niet gaat doen." Dat staat zwart-op-wit in het bijlagenboek evaluatie wetgeving tunnelveiligheid uit 2011 en ook uit de risicoscenario's van de Coentunnel die zijn gebruikt bij de openstelling van de 2e Coentunnel. Daarin worden zelfs tientallen doden ingecalculeerd. "De brandweer is ingericht en opgeleid voor standaardbranden en bestrijdt 'kleine' branden. De brandweer kan en zal niet optreden bij een ontwikkelde brand in een tunnel.".  Bronnen bij de brandweer en verschillende burgemeesters bevestigen dit, meldt RTV Noord Holland op haar website

  Geen sprinklerinstallaties in tunnels

  Burgemeesters met tunnels in hun gemeenten en de brandweer hebben zich hard gemaakt voor de sprinklerinstallaties in de tunnels, maar in de nieuwe tunnelwet uit 2013 is deze desalniettemin niet opgenomen als verplichte veiligheidsinstallatie. "Wat we gedaan hebben met de tunnelwetgeving is bepalen wat er nodig is om van een veilige tunnel te kunnen spreken. En de installaties die in de wet staan, zitten in onze tunnels en daar moeten we het mee doen”, zo verklaart Bob Demoet van Rijkswaterstaat.

  Reportage EenVandaag en RTV Noord-Holland

  Bekijk hier de reportages die EenVandaag uitzond.

  24-02-2015 Obex b.v. Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.