Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Bouwbesluit wordt afgestemd op Drank- en Horecawet

  Het Bouwbesluit 2012 verandert per 1 juli aanstaande voor de horeca. Het Bouwbesluit zal worden afgestemd op de bouwkundige eisen die volgen uit de Drank -en Horecawet.

  De Drank- en Horecawet stelt een aantal eisen aan de inrichting van een horecabedrijf. Hierbij worden eisen gesteld aan de vloeroppervlakte, de plafondhoogte, aan de ventilatie en aan de toiletgelegenheid. Per 1 juli 2017 wordt in het Bouwbesluit een artikel 1.15a toegevoegd, dat als volgt zal luiden: ‘Indien aan een activiteit op grond van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet een voorschrift is verbonden dat strenger is dan een bij of krachtens dit besluit gesteld voorschrift is uitsluitend het aan die activiteit verbonden voorschrift van toepassing.’

  Volgens planning zal het Bouwbesluit 2012 per 1 januari 2018 ook worden gewijzigd op het punt van drijvende bouwwerken (zoals woonboten) en de milieuprestatie. Op 9 juni 2017 is een wijzigingsvoorstel hiervoor ter voorhang naar de Tweede Kamer gestuurd.

  29-06-2017 Obex Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.