Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Bluscapaciteit van het waterleidingnet is te beperkt

  De bluscapaciteit van het waterleidingnet is te beperkt. Dat schrijft het Financiële Dagblad vandaag. Het dagblad citeert brandexpert Ynso Suurenbroek, die zegt dat de bluscapaciteit van het waterleidingnet slechts een fractie bedraagt van wat daadwerkelijk noodzakelijk is.

  Volgens de brandexpert is het probleem het gevolg van verkleining van de diameter van het leidingnet. Daardoor stroomt water weliswaar sneller door de leiding en komt het de volksgezondheid ten goed. Schadelijke bacteriën als coli en legionella krijgen zo amper kans. Maar voor de bluscapaciteit is het juist slecht. Suurenbroek zegt het er slechts 10% van het benodigde bluswater voor handen is. Het gevolg daarvan is grotere brandschade. "Gecontroleerd laten uitbranden resteert bij grotere objecten vaak als enige optie", zegt Suurenbroek dan ook.

  "De afgelopen vijftien, twintig jaar is sprake van een grandioze vernietiging van blusvermogen en dus van kapitaal.'' Oud brandweercommandant en lector brandveiligheid Suurenbroek schreef voor het college van B&W van Bloemendaal een rapport over een aantal grote branden in de gemeente. 

  Reactie Brandweer Nederland

  Brandweer Nederland reageert op haar website met een toelichting. ‘Zonder te kijken naar scenario's, de daaraan gekoppelde bluswaterbehoefte en de tijdsduur waarbinnen die bluswaterbehoefte beschikbaar moet zijn, kan niet gesproken worden van ‘een landelijk tekort aan bluswatercapaciteit', stelt Brandweer Nederland. ‘Wat Suurenbroek stelt is te kort door de bocht. De brandweer kent haar omgevingsgebied en speelt hier adequaat op in'. De volledige toelichting valt hier te lezen.

  13-04-2015 Obex b.v. Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.