Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Bezuinigen op Preventie?

  Bezuinigen door inzet op preventie?

  De aangekondigde bezuinigingen op de brandweer hebben al voor veel discussie gezorgd. Wat als er bezuinigd wordt, wat heeft dat dan voor consequenties voor de veiligheid? Het Verbond van Verzekeraars hoopt dat de aandacht voor (brand)preventie hoog blijft en stimuleert dat ook. Minder brand betekent immers minder schadeclaims.

  Bezuinigingen op preventieOnlangs werd bekend dat de brandweer 40 miljoen euro gekort zou worden. Maar zijn bezuinigingen op veiligheid de juiste? Brandweer Nederland-voorzitter Stephan Wevers klonk nog strijdbaar op de eigen website: Als collectief van 30.000 brandweermensen blijven we samen zoeken naar goede keuzes om de veiligheid van brandweerpersoneel en burgers op adequaat niveau te houden of zelfs verder te verbeteren.”

  Andere oplossingen

  Bezuinigen betekent dan ook niet direct minder inzet van personeel. Snijden in bureaucratie is ook een van de oplossingen. Verder zou het verminderen van het aantal loze uitrukken ook een besparing kunnen opleveren. De brandweer werkt hier al enige tijd aan, samen met ondernemersvereniging Vebon en het Verbond. Zij publiceerden onder meer het protocol vrijwillige doormelding, waarin staat hoe een alarmcentrale een brandmelding moet behandelen om te controleren of er echt brand is bij een bedrijf, of dat er sprake is van loos alarm. Daarbij is ook een rol weggelegd voor een bedrijf; in sommige gevallen moet dat zelf controleren of er echt brand is.

  Preventie

  Verder moeten sommige bedrijven – en ook consumenten – zich nog beter bewust worden van de risico’s, denkt het Verbond. De brandweer maakt dan ook veel werk van preventie, soms ook samen met verzekeraars. Zo ondertekenden Stephan Wevers en Verbondsdirecteur onlangs nog een intentieverklaring om meer samen op te trekken in het bevorderen van brandveiligheid en effectieve brandalarmering en -bestrijding. Het Verbond hoopt dat Brandweer Nederland blijft inzetten op dit soort activiteiten, ook al zorgt dat in eerste instantie voor extra kosten. Uiteindelijk kan een preventieboodschap namelijk ook winst opleveren. En in ieder geval minder schade.

  Bron: Verbond van Verzekeraars

  04-03-2015 Obex b.v. Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.