Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Nieuwsberichten over brandveiligheid

  image

  Certificatieschema’s OAI 4.0 gepubliceerd

  Het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) heeft op 15 januari 2019 versie 4.0 van de CCV-certificatieschema’s Levering, Installeren en Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties (OAI) gepubliceerd. De ingangsdatum is 15 april 2019 en de schema’s mogen vanaf vandaag gebruikt worden.

  lees verder

  15-01-2019Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  CCV publiceert versie 5.0 installeren en onderhoud brandmeldinstallatie

  Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft op 15 december 2018 versie 5.0 van de CCV-keurmerken Leveren, Installeren en Onderhoud van Brandmeldinstallaties (BMI) gepubliceerd. De officiële ingangsdatum van deze nieuwe versies is 1 april 2019, maar voor certificatie mag de versie vanaf nu al gebruikt worden.

  lees verder

  18-12-2018Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Veel cursussen nu in prijs verlaagd

  Overweegt u om een cursus te volgen, maar weet u nog niet wat het juiste moment is? Obex heeft nu een mooie aanbieding op verschillende cursussen. Vanaf nu zijn verschillende opleidingen in prijs verlaagd, waarvan sommige cursussen flinke kortingen kennen!

  lees verder

  15-08-2018Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Maand juli telt opvallend veel branden

  De maand juli telde opmerkelijk veel branden. Dat stelt stichting Salvage, die door verzekeraars wordt ingezet om door brand gedupeerden bij te staan. Juli was bijzonder warm en droog en mogelijk dat daar de oorzaak ligt. Toch durft Salvage nog niet die conclusie te trekken.

  lees verder

  08-08-2018Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Minister zendt brief over WKB naar de Eerste Kamer

  Op 29 juli jl. is de brief van minister Ollongren over de stand van zaken van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan de Eerste Kamer (en in afschrift aan de Tweede Kamer) verzonden. In deze brief legt de minister uit wat er in de gevoerde overleggen is besproken en wordt gekeken naar het verdere traject.

  lees verder

  04-07-2018Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  NEN 2654-1 geactualiseerd

  De Nederlandse norm voor beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties, NEN 2654, deel 1, uit 2015 is geactualiseerd. Aanleiding hiervoor is de recente publicatie van het tweede deel van NEN 2654 voor ontruimingsalarminstallaties.

  lees verder

  03-07-2018Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  NEN 6093 wordt herzien

  De NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’ wordt herzien. Dat maakte Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) bekend. BBN gaat samen met de NEN kijken naar deze norm.

  lees verder

  22-06-2018Obex0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Uitgelicht: De brandveiligheid van Nederlandse gevels

  De Engelse hoofdstad Londen werd op 14 juni 2017 opgeschrikt door een enorme gevelbrand. De brand in de Grenfell Tower, waarbij 72 mensen om het leven zijn gekomen, was groot nieuws in alle landen. De brand is op een benedenverdieping ontstaan en heeft zich binnen korte tijd via de isolatie in de gevel kunnen uitbreiden over de 24 verdiepingen van de...

  lees verder

  01-06-2018Bart Lohuis & Nick Warnshuis 0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Drie brancheorganisaties op de bres inzake Wkb

  Bouwend Nederland, Vereniging Eigen Huis en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben gezamenlijk, op 30 april jl., een brief aan minister Ollongren aangeboden. De drie brancheorganisaties omschrijven in hun gezamenlijke brief drie vereisten alvorens de seinen op groen kunnen met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Die wet kent nog...

  lees verder

  18-05-2018Extern0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  NEN publiceert NPR 2576 over functiebehoud

  De NEN heeft een nieuwe versie van de NPR 2576 (Functiebehoud bij brand - ‘Richtlijn voor transmissiewegen) gepubliceerd. Deze richtlijn beschrijft hoe een transmissieweg (bekabeling, ophanging en montage) bij brand kan voldoen aan de gestelde prestatie-eis, welke alternatieven er mogelijk zijn en vooral ook hoe een en ander kan worden gecontroleerd.

  lees verder

  08-05-2018Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Toegezegde brief Kwaliteitsborging enkele weken vertraagd

  De door minister Ollongren (BZK) voor april 2018 toegezegde brief over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen is enkele weken vertraagd. Dit heeft de minister op 30 april in een uitstelbrief aan de Tweede Kamer geschreven. Als reden voor de vertraging wordt het nog lopende overleg met betrokken partijen genoemd.

  lees verder

  04-05-2018Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Publicatie Certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging

  Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft dinsdag 1 mei het nieuwe Certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging (UPD) gepubliceerd. Met dit certificatieschema is het mogelijk om uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging onder certificatie op te stellen en te leveren.

  lees verder

  02-05-2018Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Uitgelicht: Wijzigingen NEN 2654-2

  Onlangs is de NEN 2654-2 gepubliceerd. Deze norm wordt weliswaar nog niet door het Bouwbesluit aangestuurd, maar kan al wel als gelijkwaardigheid worden gebruikt De nieuwe norm is de vervanger van de norm die in 2004 gepubliceerd werd. Ten opzichte van de oude norm zijn er echter wel wat veranderingen te benoemen. Obex licht graag een en ander hierover...

  lees verder

  28-03-2018Mario Struik0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Nieuwe norm 2654-2:2018 gepubliceerd

  De onderhoudsnorm NEN 2654-2:2018 is begin deze maand uitgekomen. Deze norm, die nog niet wordt aangestuurd door het bouwbesluit, kan al wel gebruikt worden op basis van gelijkwaardigheid.

  lees verder

  16-03-2018Obex bv1 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandweer heeft ruim 7 minuten nodig om bij een brand te komen

  De brandweer was in 2017 gemiddeld binnen 7 minuten en 42 seconden bij een brand. Die tijd is redelijk constant met voorgaande jaren. De snelst opkomende brandweer is die van Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond: 6 minuten en 42 seconden.

  lees verder

  16-03-2018Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandveiligheid van seniorencomplexen kan verbeterd worden

  Nog steeds kan de brandveiligheid van seniorencomplexen verbeterd worden. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in aanloop naar het algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing. Tweede Kamerpartij 50PLUS voegde het onderwerp toe aan de agenda.

  lees verder

  27-02-2018Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Uitgelicht: Het belang van een goede rookmelder

  Rookmelders. Ze kunnen van levensbelang zijn bij een beginnende brand en dus is het belangrijk om een goed werkende rookmelder in je huis te hebben hangen. Op dit moment is het voor huiseigenaren nog niet verplicht om een rookmelder op te hangen, al ziet het Verbond van Verzekeraars dit het liefste wel ingevoerd worden. Dit kan worden onderbouwd met...

  lees verder

  23-02-2018Mario Struik1 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Uitgelicht: Wat houdt de nieuwe NEN 2535 voor mij in?

  Aan het eind van 2017 is de NEN 2535:2017 gepubliceerd. Deze versie dient ter vervanging van NEN 2535+C1:2010.  Met de komst van de nieuwe norm is er een en ander gewijzigd en dat is voor degenen die veel met de NEN 2535 werkt van belang. In onderstaand artikel lichten wij in een korte samenvatting een aantal wijzigingen toe die in de nieuwe norm staan...

  lees verder

  26-01-2018Frank Arentsen0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Het jaar 2017 van Obex Opleidingen in cijfers

  Heeft u afgelopen jaar een cursus bij Obex gevolgd? Dan was u één van de 1.097 cursisten die wij hebben mogen verwelkomen dit jaar. Gedurende het jaar verzorgden wij 41 verschillende onderwerpen waarover wij een cursus hebben ontwikkeld.

  lees verder

  21-12-2017Obex Opleidingen0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Blog: Trainee aan het werk bij Obex

  Begin oktober is Wilco de Gier als trainee gestart binnen Obex. Wilco (27) is onlangs afgestudeerd voor de studie Integrale Veiligheidskunde en gaat nu zijn kennis verder uitbreiden én inzetten bij Obex. In de beginperiode wordt Wilco nog klaargestoomd om straks zelfstandig werkzaam te zijn voor Obex. Aan de hand van collega's gaat hij aan de slag met...

  lees verder

  08-12-2017Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Nieuwe norm NEN2535 gepubliceerd

  Op vrijdag 1 december 2017, is de NEN 2535:2017 definitief verschenen. Deze nieuwe versie vervangt de oude versie  NEN 2535:2009/C1:2010-06 nl. De NEN 2535 geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie. Hiertoe verwijst deze norm naar verschillende delen uit de NEN-EN 54-reeks...

  lees verder

  05-12-2017Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Implementatie van de Omgevingswet uitgesteld tot aan 2021

  Vooralsnog is de implementatie van de Omgevingswet uitgesteld tot aan 2021. Tot aan die tijd hebben we hierdoor te maken met de huidige wet- en regelgeving. In dit bericht informeren we u op welke wijze we hier bij Obex mee omgaan, ook ten aanzien van cursussen op gebied van de benoemde nieuwe wet- en regelgeving.

  lees verder

  29-11-2017Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Obex Opleidingen heeft een nieuwe cursuslocatie

  Obex Opleidingen heeft een nieuwe cursuslocatie. Na meer dan tien jaar onze cursussen te hebben verzorgd bij het Hof van Wageningen te Wageningen, hebben wij besloten dat we gaan verhuizen naar een nieuwe locatie. Inmiddels is de champagne ontkurkt en is de samenwerking met Fletcher Hotel Doorwerth Arnhem officieel.

  lees verder

  28-11-2017Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Blog: Bouwrecht en Brandveiligheid

  Het werkgebied brandveiligheid kent vele raakvlakken met het bouwrecht, zowel vanuit een publiekrechtelijke als vanuit een privaatrechtelijke kant. Belangrijk hierbij is de vergunningsverlening en de handhaving. Hierin verduidelijkt Obex graag een en ander voor u in onderstaande blog.

  lees verder

  14-11-2017Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Opladen van smartphone tijdens de nacht verhoogt kans op brand

  Het opladen van een mobiele telefoon of tablet terwijl je ligt te slapen verhoogt de kans op brand. Daarvoor waarschuwt het Verbond van Verzekeraars in de jaarlijkse Risicomonitor Woningbranden.  

  lees verder

  07-11-2017Obex0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Update: Vrijspraak voor pandeigenaar Leeuwarden

  De eigenaar van het pand in het centrum van Leeuwarden, waar in oktober 2013 brand uitbrak met dodelijke afloop, wordt toch strafrechtelijk vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag. De pandeigenaar wordt dood door schuld verweten.

  lees verder

  25-07-2017Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  NEN publiceert wijzigingsbladen NEN2575

  De NEN heeft de wijzigingsbladen NEN 2575/A1 en NEN 2575-3/A2 vorige week gepubliceerd. Deze twee delen beschrijven de systeem- en kwaliteitseisen en projectrichtlijnen voor luidalarminstallaties type A resp. B. Met de wijzigingsbladen worden de normen aangepast aan de inzichten en technologieën van deze tijd.

  lees verder

  20-07-2017Obex 0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Veel brandmeldinstallaties in de zorg missen een inspectiecertificaat

  Naast het regelmatige onderhoud aan een brandmeldinstallatie is het ook vereist dat een brandmeldinstallatie een inspectiecertificaat heeft, dat door een geaccrediteerd certificeringsbedrijf is afgegeven. Zorginstellingen hebben echter vaak een brandmeldinstallatie dat niet beschikt over zo’n certificaat. Dat blijkt uit onderzoek van ActiZ.

  lees verder

  05-07-2017Obex0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Bouwbesluit wordt afgestemd op Drank- en Horecawet

  Het Bouwbesluit 2012 verandert per 1 juli aanstaande voor de horeca. Het Bouwbesluit zal worden afgestemd op de bouwkundige eisen die volgen uit de Drank -en Horecawet.

  lees verder

  29-06-2017Obex0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Personeelsbestand van de brandweer blijft gelijk

  Nederland telde op 1 januari van dit jaar meer dan 27.700 personen die voor de brandweer werkzaam zijn. Dit aantal is stabiel ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee lijkt een daling van het personeelsbestand bij de brandweer te zijn gestopt. Het CBS meldt namelijk dat het personeelsbestand de afgelopen zeven jaren met elf procent is afgenomen.

  lees verder

  14-06-2017Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Uitzonderingen in Bouwbesluit voor nieuwe woonboten

  Aan woonboten die na 1 januari 2018 worden gebouwd, worden andere eisen gesteld dan voor ‘gewone’ huizen. Voor woonboten worden uitzonderingen en/of speciale bepalingen in het Bouwbesluit opgenomen. Dat besliste de ministerraad op voorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken.

  lees verder

  14-06-2017Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Veel koolmonoxide-melders functioneren niet en zijn onveilig

  Veel koolmonoxidemelders voldoen niet aan de veiligheidseisen. Dat stelt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), nadat zij onderzoek heeft gedaan onder deze melders. Ze onderzochten 29 exemplaren en kwamen tot de conclusie dat meer dan de helft van de apparaten niet juist functioneerde.

  lees verder

  31-05-2017Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Hoogste aantal miljoenenbranden sinds 1998

  Bij 150 branden die zich in 2016 hebben voorgedaan in Nederland bedroeg de schade minimaal 1 miljoen euro. Dit is het hoogste aantal sinds registratie van deze zogeheten ‘miljoenenbranden’. De registratie begon in 1998.

  lees verder

  03-05-2017Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Stijging van het aantal fatale woningbranden

  Het aantal fatale woningbranden in Nederland is in 2016 gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Brandweeracademie. Vorig jaar telde de brandweer in totaal 33 fatale woningbranden waarbij 38 dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Dit aantal is hoger dan in 2015; toen noteerde de brandweer 27 fatale branden met 31...

  lees verder

  19-04-2017Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Dossier: Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor bouw gaat pas op 01-01-2018 in

  Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen zou pas op 1 januari 2018 in werking treden. Dat viel te lezen op de website van het Instituut voor Bouwkwaliteit (IBK). Inmiddels is 1 januari 2018 voorbij gegaan en is de wet nog steeds niet in werking getreden.

  lees verder

  06-02-2017Obex b.v.1 reacties Categorie: Nieuws

  image

  VNG: “wetsvoorstel Wkb nu onduidelijk en onuitvoerbaar”

  In een brief aan de Tweede Kamer stelt de VNG dat het voorliggende wetsvoorstel kwaliteitsborging nog aanpassing behoeft om goed te kunnen werken. De VNG is vooral ongerust over de rol van de gemeente. In het huidige wetsvoorstel zou de gemeente bij het ontbreken van een verklaring van een kwaliteitsborger moeten handhaven tegen de nieuwe eigenaar zonder...

  lees verder

  03-02-2017Stichting IBK0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Minister geeft antwoorden over wijziging Bouwbesluit 2012

  Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) heeft de Tweede Kamer antwoorden gegeven op de vragen van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over de ontwerpwijziging van het Bouwbesluit.

  lees verder

  02-02-2017Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Tien tot twintig procent horeca is niet brandveilig

  Slecht aangegeven vluchtwegen, geblokkeerde vluchtwegen of verkeerde panieksluitingen op deuren. Ze komen nog steeds voor in de horeca. Zo vaak zelfs dat Brandweer Nederland stelt dat bij tien tot twintig procent van de horecagelegenheden de brandveiligheid nog steeds niet op orde is. Volgens Charles Meijer van Brandweer Nederland gaat het vooral om...

  lees verder

  05-01-2017Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Rekenkamer: "Krijg inzicht in je vastgoed"

  De Algemene Rekenkamer stelt dat organisaties in de publieke sector (gemeenten, scholen, zorg) meer grip moeten krijgen op hun vastgoeddata. Alleen daardoor kunnen zij beslissingen nemen die weloverwogen zijn en waarbij de risico’s goed zijn beoordeeld. Dit zei collegelid Kees Vendrik tijdens de Bouwstenendag op 1 december 2016.

  lees verder

  14-12-2016Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Meer brandveiligheid door risicodenken

  Risicogericht denken, in plaats van regelgericht denken, verhoogt de brandveiligheid. Dat stellen Hans van Waes en Johan Jansen in het Vakblad Arbo. Gezamenlijke actie van gebouweigenaren en de overheid is dringend geboden om het brandveiligheidsniveau van de bestaande gebouwenvoorraad op peil te brengen en te houden.

  lees verder

  09-12-2016Arbo Online0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Miljoenenschade grote branden voor het eerst boven 700 miljoen euro

  De schadelast van grote branden in 2015 bedraagt meer dan 700 miljoen euro. Het is voor het eerst sinds registratie van deze branden dat de schadelast boven de 700 miljoen euro uitkomt. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars in de meest recente versie van de jaarlijkse uitgave Verzekeren van Cijfers.

  lees verder

  18-11-2016Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Bouwkundige Brandveiligheid

  Vanuit de Woningwet 2016 wordt het Bouwbesluit 2012 aangestuurd als uitvoeringsbesluit (Algemene Maatregel van Bestuur). Dit betreft het leidende document als het gaat om het bouwkundig ontwerpen van gebouwen/bouwwerken en de hierbij horende uiteenzetting van bouwkundige, brandwerende voorzieningen. In onderstaand artikel lichten wij dit verder toe.

  lees verder

  14-11-2016Bart Lohuis0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Zomerstorm en bliksem zorgen voor extra brandclaims in 2015

  Grote regen- en onweersstormen hebben in 2015 voor extra brandclaims gezorgd. Dat blijkt uit de Risicomonitor Woningbranden, die het Verbond van Verzekeraars samen met Brandweer Nederland heeft uitgegeven. Het aantal brandclaims blijft ongeveer gelijk ten opzichte van 2014, al zijn er per provincies grote verschillen. In enkele provincies die te kampen...

  lees verder

  25-10-2016Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandveiligheid in gevangenissen schiet tekort

  Gevangenissen in Nederland zijn alles behalve brandveilig. Dat blijkt uit een interne veiligheidscontrole van Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), dat in handen is gekomen van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP).

  lees verder

  24-10-2016Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Significante stijging brandveiligheid bij woningcorporatie Leystromen

  RIJEN – Het brandveiligheidsbeleid dat woningcorporatie Leystromen vorig jaar is gestart, begint zijn vruchten af te werpen. Leystromen heeft een speciale ‘brandveiligheidsmanager’ ingehuurd die zich volledig richt op de brandveiligheid van de 9.500 woningen die Leystromen beheert. Sinds de start in de zomer van 2015 is de brandveiligheid voor een groot...

  lees verder

  15-09-2016Obex bv.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Blog Nico Scholten: Stilte voor de storm

  Blog via Cementonline.nl

  lees verder

  08-07-2016Nico Scholten1 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandweer publiceert vierde deel Kennispublicatie Brandveiligheid en vergrijzing

  De Brandweeracademie en de Nederlandse Brandwonden Stichting hebben in 2015 en 2016 onderzoek gedaan naar de problematiek van de vergrijzing en brandveiligheid. De resultaten van dit onderzoek hebben ze opgedeeld in drie deelrapporten: 

  lees verder

  15-06-2016Obex bv.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandweer redt afgelopen jaren om de dag een persoon bij brand

  De afgelopen twee jaar heeft de brandweer gemiddeld om de dag een persoon gered bij een woningbrand. In totaal ging het in 2014 en 2015 om 343 personen die bij 152 incidenten gered werden. Dat blijkt uit cijfers die het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) na onderzoek van de Brandweeracademie vandaag bekend maakte.

  lees verder

  08-06-2016Obex bv.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Gemeente Deventer wil controle op brandveiligheid historische binnenstad

  De gemeente Deventer wil huis-aan-huis controles laten uitvoeren om de brandveiligheid van panden in de historische binnenstad te verhogen. In de afgelopen jaren is de binnenstad meerdere malen getroffen door een verwoestende brand. Dat moet volgens burgemeester Heidema verleden tijd zijn. Meer in de uitgave van de Stentor.  

  lees verder

  26-05-2016Obex bv.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Speciaal panel kijkt naar brandveiligheid horeca Eindhoven

  Een speciaal ‘stapperspanel’ gaat van 26 mei t/m 12 juni in Eindhoven controleren op brandveiligheid in de horeca. Het panel oriënteert alleen, het zal niet handhaven.

  lees verder

  25-05-2016Obex bv.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Leidinggevenden veroordeeld voor brand Chemie-Pack

  Drie leidinggevenden van het afgebrande Chemie-Pack hebben taak- en voorwaardelijke gevangenisstraffen gekregen wegens de brand van vijf jaar gelden. Het gerechtshof oordeelde dat er geen sprake was van opzettelijke brandstichting, maar van nalatigheid.

  lees verder

  28-04-2016Obex bv.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Ministerraad stemt in met wetsvoorstel Wkb

  De ministerraad heeft op 8 april jl. ingestemd met het aangepaste wetsvoorstel van Minister Blok (VVD) voor de Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De Wkb voorziet in een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw en een aanscherping van de aansprakelijkheidsregels voor aanneming van bouwwerken.

  lees verder

  19-04-2016Obex bv.1 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Geen verplichte rookmelder in bestaande seniorenwoningen

  Woningcorporaties hoeven niet verplicht een rookmelder te monteren in bestaande woningen. Dat heeft de Tweede Kamer besloten. Het onderwerp werd besproken tijdens een debat over de brandveiligheid van seniorenwoningen.

  lees verder

  13-04-2016Obex bv.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  IFV publiceert jaaroverzicht fatale woningbranden 2015

  Vorig jaar vonden in totaal 27 woningbranden plaats met een fatale afloop. Hierbij vielen 31 dodelijke slachtoffers. Dit aantal is stabiel in vergelijking met een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers die het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) vandaag heeft gepubliceerd.

  lees verder

  05-04-2016Obex bv.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  CCV en NEN gaan samenwerken tegen wildgroei normen brandblusinstallaties

  Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Nederlands Normalisatie-instituut (NEN) slaan de handen ineen om de wildgroei aan normen en regels voor brandblusinstallaties te stoppen.

  lees verder

  01-04-2016Obex bv.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Verbond van Verzekeraars wil rookmelders overal verplichten

  Het Verbond van Verzekeraars roept op om rookmelders te verplichten in alle gebouwen. Rookmelders zijn nu alleen nog maar verplicht in nieuwbouwwoningen, maar als het aan de verzekeraars ligt, worden rookmelders ook verplicht gesteld in de sociale woningbouw.

  lees verder

  30-03-2016Obex bv.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Databank gelijkwaardige oplossingen

  Het IBK heeft vorig jaar aan SBRCURnet gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een databank gelijkwaardige oplossingen. Zo’n databank zou de kwaliteitsborger kunnen ondersteunen bij het beoordelen van oplossingen die door bouwers en ontwerpers wordt aangedragen. Hiermee moet innovatie worden gestimuleerd en moet eventueel risicomijdend...

  lees verder

  30-03-2016Obex bv.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandweer heeft te weinig bluswater voor handen

  De brandweer heeft steeds vaker problemen met blussen wegens te weinig bluswater dat voor handen is. Vooral in nieuwbouwwijken stuit de brandweer op dit probleem.

  lees verder

  21-03-2016Obex bv.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Nog geen duidelijkheid over wet Kwaliteitsbouw

  In het Algemeen Overleg (AO) met de Algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst van 16 maart jl. is nog geen duidelijkheid gegeven over toezending aan de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. In een eerder artikel op Cobouw heeft De Vries (PvdA) aangegeven te vrezen dat het wetsvoorstel in de ijskast beland en ook  Van...

  lees verder

  18-03-2016Obex bv.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandweer slaat alarm over veiligheid van ouderen in huis

  De Rotterdamse Brandweer heeft alarm geslagen wat betreft de brandveiligheid van ouderen die langer thuis wonen. De brandweer greep het werkbezoek van minister Stef Blok aan om te wijzen op de nijpende situatie.

  lees verder

  15-03-2016Obex bv.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Kamerbrief over brandveiligheid en langer zelfstandig thuiswonende ouderen

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over maatregelen die ouderen beter beschermen tegen brand in de thuissituatie. Het is een vervolg op de eerdere beantwoording van de minister.  

  lees verder

  14-03-2016Obex bv.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Ouderenorganisatie KBO wil aanscherping brandveiligheid seniorenwoningen

  De brandveiligheidseisen voor seniorenwoningen moeten net zo streng worden als de brandveiligheidseisen voor ziekenhuizen en verzorgingshuizen. Dat stelt ouderenorganisatie Unie KBO.

  lees verder

  10-03-2016Obex bv.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  CCV publiceert certificatieschema’s Brandmeldinstallaties versie 4.0

  Sinds afgelopen dinsdag (1 maart 2016) heeft het CCV versie 4.0 van de CCV-certificatieschema’s Levering, Installeren en Onderhoud Brandmeldinstallaties (BMI) gepubliceerd. De ingangsdatum van de nieuwe schema’s ligt op1 juni aanstaande, maar de schema’s kunnen al wel gebruikt worden voor certificatie.

  lees verder

  02-03-2016Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Cobouw: “Rompslomp voor de bouwer voorkomen”

  Cobouw heeft onlangs drie artikelen gepubliceerd over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De drie artikelen hebben betrekking op het idee dat de beoogde toelatingsorganisatie enerzijds te weinig onafhankelijk zal zijn (“Al langer kritiek op bouworganisatie minister”) en anderzijds dat de toelatingsorganisatie te duur zal gaan worden voor de consument...

  lees verder

  26-02-2016Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandweer doet er gemiddeld 7 minuten 24 seconden over

  De brandweer had vorig jaar gemiddeld 7 minuten en 24 seconden nodig om bij een brand te komen. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekend maakte. Gemiddeld rukten brandweerlieden 2,8 minuten na een melding uit.

  lees verder

  24-02-2016Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Certificeren & Inspecteren van brandmeldinstallaties

  Met de ingang van het Bouwbesluit2012 en de nieuwe CCV certificatieschema Brandmeldinstallaties 2011 en Ontruimingsalarminstallatie 2014 is er veel gewijzigd m.b.t. het certificeren van Brandmeld- en Ontruimingsinstallaties. In onderstaand artikel lichten wij dit verder toe. 

  lees verder

  22-02-2016Frank Arentsen7 reacties Categorie: Certificeren&Inspecteren

  image

  Aantal brandalarmeringen omlaag in 2015

  De brandweer is in 2015 vaker gealarmeerd voor hulpverlening dan in 2014. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week publiceerde. Liefst 234.000 keer kwam er een melding voor hulpverlening binnen. Daarvan waren er ruim 125.000 als brandmelding gekwalificeerd.

  lees verder

  12-02-2016Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  'Verplicht een rookmelder voor elke woning'

  Alle Nederlandse woningen zouden verplicht met een rookmelder moeten hebben. Dat stelt de Brandweeracademie in een advies om het aantal dodelijke slachtoffers van brand terug te dringen. Jaarlijks overlijden er ongeveer 50 mensen als gevolg van een woningbrand.

  lees verder

  11-02-2016Obex b.v.3 reacties Categorie: Nieuws

  image

  NEN publiceert NEN 6079: 'Risicogerichte benadering voor grote brandcompartimenten'

  De NEN heeft de norm NEN 6079 gepubliceerd. Deze norm is bedoeld voor de beoordeling van brandcompartimenten die groter zijn dan de maximale toegelaten omvang volgens de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. Deze nieuwe norm is van belang voor de industrie, utiliteitsbouw en winkelbouw.

  lees verder

  08-02-2016Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  VBWTN en BrandweerNL absoluut niet eens met conclusies onderzoeksrapporten wetsvoorstel

  De Vereniging Bouw- en Woningtoezicht en BrandweerNL zullen nog uitgebreid gaan reageren richting minister en Tweede Kamer aangezien zij het met een aantal conclusies uit de onderzoeksrapporten absoluut niet eens zijn. Met name gaat het hier dan over de mkba waarin bijvoorbeeld stellig wordt geschreven dat het Bouw- en Woningtoezicht op bouwwerken in...

  lees verder

  01-02-2016Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Overstappen naar private kwaliteitsborging levert een voordeel op van ruim 1,7 miljard euro.

  Het overstappen naar private kwaliteitsborging levert ruim 1,7 miljoen euro voordeel op. Dat blijkt uit de maatschappelijke kosten-baten analyse van het EIB.

  lees verder

  01-02-2016Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandweer Nederland waarschuwt voor moderne CV-installaties

  Brandweer Nederland waarschuwt in een landelijke campagne voor de gevaren van koolmonoxide van een moderne Cv-installatie. De Brandweer legt in een landelijke campagne extra de nadruk op de moderne installaties. Veel mensen zijn namelijk wel bekend met de gevaren van kooloxide, maar weten niet dat ongeveer de helft van alle ongevallen plaatsvindt door...

  lees verder

  01-02-2016Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Onderzoeken Wkb naar Tweede Kamer

  Vooruitlopend op het wetsvoorstel heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de onderzoeken over de kosten en baten van het wetsvoorstel aan de 2e Kamer gezonden. Het gaat om het door het EIB uitgevoerde maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) en de door Sira Consulting uitgevoerde onderzoeken naar de administratieve lasten...

  lees verder

  29-01-2016Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  NEN 2654-1 vanaf heden door Bouwbesluit aangestuurd

  Vanaf heden wordt de NEN2654-1 aangestuurd door het Bouwbesluit.  Dat valt te lezen opde website van de Overheid, waar alle wetten worden beschreven. Gezien de impact van de verschillende wijzigingen willen wij u hier graag over bijpraten. Daarom hebben wij twee cursussen ontwikkeld:

  lees verder

  22-01-2016Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Minister reageert op vragen over grote leegloop bij vrijwillige brandweerkorpsen

  Minister Van der Steur laat onderzoek doen naar de terugloop van het aantal vrijwilligers bij de brandweer. Daarmee reageert de minister op vragen van de SP over het onderzoek dat RTV Noord Holland en EenVandaag hielden.

  lees verder

  20-01-2016Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Toezicht op brandveiligheid zorginstellingen Brabant is slecht

  Verschillende gemeenten in Brabant moeten in hun toezicht op brandveiligheid van zorginstellingen meer aandacht besteden aan de bouwkundige aanpassingen op bestaande bouw. De provincie Brabant merkte in een steekproef op dat bij bijna alle bezochte zorginstellingen sprake is van onjuiste compartimentering.

  lees verder

  19-01-2016Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Minister Blok geeft antwoorden op vragen Wet Kwaliteitsborging bouw

  Minister Blok heeft antwoorden gegeven op de schriftelijke vragen die Tweede Kamerlid Albert de Vries (PvdA) heeft gesteld over de vermeende vertraging van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. De Vries diende deze vragen naar aanleiding van de eerdere berichtgeving op 18 december in.

  lees verder

  14-01-2016Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  37 miljoenenbranden in tweede kwartaal 2015

  In het tweede kwartaal van 2015 deden 37 ‘miljoenenbranden’ zich voor in ons land. Dat is het hoogste aantal sinds 2013, waarin 40 miljoenenbranden te noteren vielen in de periode april – juni. De teller in de eerste zes maanden komt daarmee op 72 miljoenenbranden. Een miljoenenbrand is een brand waarbij de schade op meer dan één miljoen euro wordt...

  lees verder

  14-01-2016Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Bijna de helft van alle Nederlanders heeft nog nooit een ontruiming geoefend

  Bijna de helft van alle Nederlanders heeft nog nooit een ontruiming op het werk geoefend. Die conclusie wordt getrokken uit een enquête van leverancier Manutan onder duizend ondervraagden. Van de ondervraagden zegt vijftien procent dat er bij zijn of haar bedrijf geen ontruimingsplan geldt en achttien procent weet niet eens of er wel een dergelijk plan...

  lees verder

  13-01-2016Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Vakvereniging blijft kritisch op verminderde inzet brandweerlieden

  De verminderde inzet van brandweerlieden bij een calamiteit blijft een door in het oog van Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV). Dat meldt het ANP na een rondgang langs verschillende brandweerkorpsen in het land. De korpsen laten weten dat incidenten in toenemende mate worden afgedaan door twee of vier brandweerlieden die met een klein voortuig...

  lees verder

  09-01-2016Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandweer Nederland luidt noodklok over veiligheid ouderen

  Brandweer Nederland waarschuwt dat er de komende jaren door brand meer slachtoffers onder ouderen vallen. Lector René Hagen (Instituut Fysieke Veiligheid) slaat alarm tegenover de NOS. "Niets doen is geen optie", zegt Hagen. "Als we willen dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen, heeft dat consequenties en zullen er maatregelen moeten worden genomen." 

  lees verder

  07-01-2016Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Meer branden door vuurwerk tijdens afgelopen jaarwisseling

  Tijdens de afgelopen jaarwisseling zijn waarschijnlijk 39 branden door vuurwerk veroorzaakt. Dat is een hoger aantal dan de vorige jaarwisseling. In totaal telde de Stichting Salvage (een samenwerkingsverband van de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars) 91 brandmeldingen.

  lees verder

  04-01-2016Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandweer belt eerst na een automatische melding

  Steeds vaker belt de brandweer naar aanleiding van een brandmelding of er wel echt brand is. Met dit telefoontje wil de brandweer het uitrukken voor zinloze meldingen terugdringen. Uit een onderzoek van BNR langs de brandweerregio’s blijkt dat 90% van alle automatische brandmeldingen namelijk vals is.

  lees verder

  24-12-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  IBK plaatst overzicht met instrumenten

  Op de website van iBK is een overzicht geplaatst van nieuwe en bestaande instrumenten die op dit moment worden ontwikkeld of aangepast in het kader van Kwaliteitsborging voor het bouwen. Aan toekomstige instrumentontwikkelaars is gevraagd een beschrijving te geven van hun instrument, inclusief toepassingsgebied en andere kenmerken. Voor meer informatie...

  lees verder

  23-12-2015Obex0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  'Enige juiste besluit door geen hulp te bieden'

  Bij een brand bij het zorgcentrum Alphonsus in Mierlo-Hout, waarbij eind november een 95-jarige bewoonster om het leven kwam, nam het personeel het enige juiste besluit door níet te hulp te schieten. 

  lees verder

  16-12-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Obex bereikt mijlpaal 15.000e cursist

  Obex heeft (samen met dochterondernemingen Tesmo en Brafon) de 15.000e cursist mogen verwelkomen. Woensdag 25 november werd de 15.000e cursist begroet. Tijdens de Opfrisdag Brandveiligheid 2015, verzorgd in het Hof van Wageningen, werd de jubilaris in het zonnetje gezet. In nog geen 12,5 jaar tijd is de bijzondere mijlpaal al bereikt.

  lees verder

  25-11-2015Obex bv0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Studentenvakbond begint campagne voor brandveiligheid in studentenhuizen

  De brandveiligheid van studentenhuizen is beneden peil. Daarom komt studentenvakbond LSVb met de campagne ‘Heet in Huis’. De studentenvakbond deed onderzoek onder 330 studentenhuizen en kwam tot de conclusie dat er in veel gevallen niet aan de minimale brandveiligheidseisen wordt voldaan.

  lees verder

  05-11-2015Obex b.v0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  CCV publiceert nieuwe certificatieschema's

  Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft begin deze maand verschillende nieuwe certificatieschema’s gepubliceerd. Zo publiceerde het CCV certificatieschema REOB 3.0 en werd certificatieschema Ontruimingsalarminstallaties (OAI) 3.0 openbaar gemaakt. Beide schema’s worden op 1 februari van kracht. Vanaf dat moment vervallen de...

  lees verder

  05-11-2015Obex b.v0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  IFV publiceert jaaroverzicht fatale woningbranden 2014

  De Brandweeracademie heeft het jaaroverzicht met fatale woningbranden in 2014 gepubliceerd. De Brandweeracademie, onderdeel van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV), verzamelt altijd gegevens over fatale woningbranden in Nederland. In 2014 vonden 51 woningbranden met een dodelijke afloop plaats. In totaal vielen er 52 slachtoffers te betreuren.

  lees verder

  03-11-2015Obex b.v0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Meer aandacht aan blusmiddelen loont

  De VEBON-NOVB heeft onderzoek gedaan naar het onderhoud van draagbare blusmiddelen. De organisatie concludeert dat veel aandacht aan het onderhoud van blusmiddelen en brandslanghaspels essentieel is. In geval van brand weet namelijk 90% van de ondernemers deze brand zelf te blussen of onder controle te krijgen dankzij een draagbare blusser of brandslanghaspel.

  lees verder

  21-10-2015Obex b.v.1 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandveiligheid horeca Eindhoven onderzocht

  Eind deze maand kunnen horeca ondernemers in Eindhoven bezoek verwachten die de brandveiligheid in hun onderneming onderzoekt. Het personeel van de horeca instellingen wordt gewezen op nooduitgangen, noodverlichting en brandblusspullen.

  lees verder

  20-10-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Ministerie wil nieuwe norm ontwikkelen voor brandveiligheid parkeergarages

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wil een norm ontwikkelen voor het beoordelen van de brandveiligheid van parkeergarages. Met deze nieuwe norm wil het ministerie een einde maken aan de grote hoeveelheid (verschillende) wetten, normen en regels die allemaal betrekking hebben op de brandveiligheid. Het moet ervoor zorgen...

  lees verder

  13-10-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Verzekeraars krijgen minder brandmeldingen binnen

  Vorig kalenderjaar zijn er 100.000 minder branden gemeld bij de verzekeringsmaatschappijen dan een jaar eerder. Dat betekent een daling van 14 procent ten opzichte van 2013. Al sinds 2012 is er een daling in het aantal brandmeldingen te zien. Dat meldt de NOS naar aanleiding van de nieuwste risicomonitor.

  lees verder

  08-10-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  'Nederlanders vaak niet goed voorbereid op een brand'

  Nederlanders zijn niet goed voorbereid op een brand bij hen thuis. Slechts één op de vier landgenoten weet of de rookmelder, die zij thuis hebben hangen, ook daadwerkelijk werkt. Dit blijkt uit onderzoek van rookmelderfabrikant Nest. De fabrikant ondervroeg 1001 mensen in aanloop naar de Nationale Brandpreventieweken, welke overmorgen van start gaan.

  lees verder

  29-09-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandweer rukt minder vaak uit in 2014

  De brandweer is in 2014 minder vaak uitgerukt dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal kwam de brandweer 138.000 keer in actie. Dat is achtduizend maal minder dan in 2013. Het aantal brandmeldingen is echter wel gestegen naar 130.000 meldingen.

  lees verder

  29-09-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Mogelijk nieuwe norm voor brandveiligheid (grote) veestallen

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), heeft normorganisatie NEN gevraagd om een norm te ontwikkelingen voor de brandveiligheid van (grote) veestallen. DE NEN vraagt geïnteresseerden en betrokkenen om binnen de kaders van het project een offerte met plan van aanpak op te stellen voor de realisatie van het normontwikkeltraject.

  lees verder

  18-09-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Rookmelders werken vaak niet in Nederlandse woningen

  Minder dan de helft van alle rookmelders in Nederlandse woningen werkt. Dat stelt het Verbond van Verzekersaars naar onderzoek van de Brandweeracademie. Slechts 45% van de rookmelders functioneert als het nodig is. En dan te bedenken dat in ‘slechts’ 70% van alle Nederlandse woningen een rookmelder hangt.  Een groot percentage woningen is dus niet ingesteld...

  lees verder

  11-09-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Studenten in Rotterdam denken dat hun woning niet brandveilig is

  Studenten in Rotterdam hebben hun bedenkingen over de brandveiligheid van hun studententhuis. Dat blijkt uit onderzoek van Yournalism en Erasmus Magazine onder ongeveer duizend studenten. Ruim driekwart van de ondervraagden denkt dat hun woning niet brandveilig is. Nog eens dertig procent heeft geen idee over brandveilgheid.

  lees verder

  11-09-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Vanaf 1 december 2015 wordt EN 50575 van kracht

  Vanaf 1 december 2015 wordt de Bouwproductenverordening voor kabels met betrekking tot hun brandgedrag van kracht. Het is een gevolg op het verschenen publicatieblad van de EU, de norm EN 50575:2014. Deze werd op 10 juli 2015 gepubliceerd.

  lees verder

  13-08-2015Obex b.v.1 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brand treft seniorencomplex Den Helder

  In een appartementencomplex voor senioren in Den Helder is brand ontstaan. De brand ontstond in de nacht van zondag op maandag en het complex moet worden ontruimd. Vanwege waterschade kunnen de bewoners van elf appartementen niet terug naar hun woning keren.

  lees verder

  03-08-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Slachtoffers brand seniorenflat Nijmegen stellen gemeente aansprakelijk

  Bewoners van de Nijmeegse senioren flat in de wijk Neerbosch-Oost stellen de gemeente Nijmegen aansprakelijk voor de geleden schade. Volgens de slachtoffers had de brand nooit zulke grote gevolgen gehad wanneer de gemeente meer aandacht had besteed aan de brandveiligheid van de flat.

  lees verder

  07-07-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  MEB-register lanceert lijst gekwalificeerde brandveiligheidsmonteurs

  De Stichting Register Montage Expert Brandveiligheid lanceert een lijst met alle gekwalificeerde brandveiligheidsmonteurs bij elkaar. Deze lijst heet Monteur Expert Brandveiligheid Register (MEB-register) en moet alle gekwalificeerde brandveiligheidsmonteurs scheiden van de ongekwalificeerde. Slechte montage van kwaliteitsproducten maakt “brandveiligheid...

  lees verder

  03-07-2015Obex b.v.1 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Recent tropisch weer werkt legionella in de hand

  Met het tropische weer van deze dagen ligt het gevaar van legionella op de loer. De bacterie voelt zich met deze temperaturen al gauw thuis en vermenigvuldigt zich enorm bij een watertemperatuur van 25 tot 50 °C. Leidingwaterinstallaties, zwembaden en fonteinen zijn dan ook bij uitstek plekken waar legionella zich kan vermenigvuldigen.

  lees verder

  03-07-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Wijzigingen bouwbesluit van kracht vluchtrouteaanduiding gewijzigd;

  Per vandaag is de nieuwe versie van het Bouwbesluit 2012 van kracht. Daarmee verandert er ook het nodige op het gebied van noodverlichting. 

  lees verder

  01-07-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  CE-keurmerk voor brandwerende deuren

  Brandwerende deuren moeten binnenkort zijn voorzien van een CE-keurmerk. Dat is de conclusie van de NEN-EN 1634 die vanaf juli 2015 wordt opgenomen in het Publicatieblad van de Europese Unie. NEN gaf eind vorig al de Nederlandse versie uit, de NEN-EN 16034:2014. Deze is dan ook al van kracht, maar hierbij is wel een overgangsperiode vastgesteld tot...

  lees verder

  26-06-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  NEN publiceert norm 'Brandveiligheid grote brandcompartimenten'

  De NEN heeft de norm NEN 6060 ‘Brandveiligheid grote brandcompartimenten gepubliceerd. Het is een toevoeging op de ‘Handreiking grote brandcompartimenten’ uit 2007.

  lees verder

  19-06-2015Obex b.v.1 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandveiligheid moet een taak van de gemeente zijn

  Brandveiligheid moet een taak van de gemeente zijn. Die oproep doet Brandweer Nederland in zijn rapport RemBrand, dat vorige week uitkwam. De Brandweer pleit dan ook voor een integrale aanpak van brandveiligheid.

  lees verder

  19-06-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandweer Nederland wil rookmelder verplichten

  Brandweer Nederland wil dat alle huizen in Nederland verplicht een rookmelder hangt. Dat schrijft de brandweer in een adviesrapport. Volgens de brandweer is deze maatregel nodig om het aantal dodelijke slachtoffers bij een brand sterk te verminderen.

  lees verder

  14-06-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Thema Nationale Brandpreventieweken 2015 bekend

  De Brandpreventieweken 2015 richtten zich dit jaar op de niet-zelfredzame senioren. De Brandpreventieweken vinden jaarlijks plaats in oktober. Met het thema van dit jaar wordt geprobeerd Het brandveiligheidsbewustzijn van de doelgroepen, gericht op handeling om brand in woningen te voorkomen en het vluchten bij brand veilig te laten plaatsvinden.

  lees verder

  08-06-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandweer Nederland geeft tips voor veilig barbecueën

  Brandweer Nederland adviseert met een speciale folder barbecuegebruikers hoe veilig om te gaan met een barbecue, gasfles en/of vuurkorf. Het mooie weer dat komend weekend voor de deur staat, is voor veel mensen het teken om te gaan barbecueën. Vaak gebeuren er (zware) ongelukken tijdens het barbecueën en dat wil Brandweer Nederland tegengaan.

  lees verder

  04-06-2015Obex b.v0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandweer Nederland pleit nogmaals voor inzetten van drones

  Brandweer Nederland, Brandweer Twente en Brandweer Midden & West Brabant hebben nogmaals publiekelijk aangegeven voorstander te zijn van de inzet van drones. Een vertegenwoordiging van de brandweerkorpsen gaf tijdens een werkconferentie bij de Hageue Security Delta een presentatie.

  lees verder

  29-05-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Minister beantwoord Kamervragen over brandveiligheid bij seniorenflats

  Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een documenten op haar website gepubliceerd waarin de Kamervragen van Henk Krol (50Plus) worden beantwoord. Krol stelde vragen naar aanleiding van de branden in de seniorenflats in Wijchen en Nijmegen.

  lees verder

  29-05-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Register Bouwbesluitdeskundige in oprichting

  Het Constructeursregister heeft vooruitlopend op de ‘Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen’ het initiatief genomen tot oprichting van een ‘Register Bouwbesluitbesluitdeskundige’. Eind 2016 wordt het register gelanceerd, tegelijkertijd met de Wet Kwaliteitsboring.                                           

  lees verder

  27-05-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Campings West Maas en Waal zijn niet brandveilig

  De brandveiligheid van campings met meer dan 50 standplaatsen in West Maas en Waal schiet te kort. Deze regio kent strengere eisen dan andere grote campings in de regio. Dat schrijft dagblad De Gelderlander vandaag. Met de zomervakantie voor de deur ligt de aandacht op brandveiligheid bij campings. Waar bij veel campings alleen de gebouwen een gebruiksvergunning...

  lees verder

  27-05-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  NEN publiceert herziene norm 2654-1

  De NEN heeft een herziene NEN 2654-1 ’Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 1: Brandmeldinstallaties’ gepubliceerd. De herziene norm schrijft voor dat brandmeldinstallatie in een gebouw kan alleen effectief blijven functioneren wanneer de betrokken beheerder er voor zorgt dat het beheer, de controle en het onderhoud...

  lees verder

  20-05-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  MKB-ondernemers onderschatten de gevolgen van brand

  Meer dan de helft van alle ondernemingen die door brand getroffen wordt, gaat failliet binnen twee jaar. Desondanks onderschatten de meeste MKB-ondernemers de impact die een brand kan hebben op hun bedrijf.  Dat blijkt uit een onderzoek dat in opdracht van de Rabobank is uitgevoerd.

  lees verder

  18-05-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Branden zijn te voorkomen; schokkende cijfers

  Een brand blijkt achteraf vaak te voorkomen. Dat stelt het CMC Assurantie & Advies naar aanleiding van een onderzoek naar allerlei branden in Nederland. Het belang van brandpreventie wordt nog eens extra onderstreept wanneer het assurantiekantoor een aantal cijfers op een rijtje zet.

  lees verder

  13-05-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandkranen in Zandvoort slecht onderhouden

  De Brandveiligheid in Zandvoort is niet op orde. De politieke partijen PVDA en Sociaal Zandvoort zetten hun vraagtekens bij de brandveiligheid in de kunstgemeente. Henk Keur (Sociaal Zandvoort) spreekt openlijk zijn zorgen uit over de brandweerkranen in zijn dorp. 

  lees verder

  11-05-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Grote invloed gebruiksgedrag op brandveiligheid

  Gebouwgebruikers zijn vaak slecht op de hoogte van de brandveiligheidsaspecten van het gebouw waarin zij zich bevinden. Daardoor is brandschade vaker gevolg van vermijdbaar gedrag, dan van de kwaliteit van de bouw. Dat zegt Charles Meijer, voorzitter van de Vakgroep brandveilig leven van Brandweer Nederland. Hij ziet dat het gebruiksgedrag van gebouweigenaren...

  lees verder

  11-05-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  ‘Brandveiligheid nu echt in gevaar’

  Brandweerlieden in Noord-Holland slaan vandaag alarm over de bezuinigingen. Deze bezuinigingen gaan ten koste van de veiligheid schrijven de brandweerlieden in een anonieme brief aan RTV Noord Holland. "De veiligheid is nu echt in gevaar. Al met al is er nu een vertrouwenscrisis met de directie van de Veiligheidsregio en diverse gemeenten en brandweermensen...

  lees verder

  04-05-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandweeracademie en Brandwonden Stichting doen onderzoek naar invloed van vergrijzing bij brand

  De brandweeracademie en de Nederlandse Brandwonden Stichting zijn samen een onderzoek begonnen naar de invloed van de vergrijzing voor de brandveiligheid. De discussie over de veiligheid van ouderen (65-plussers) bij brand is steeds vaker een discussie. Uit onderzoek van de Brandweeracademie (2007) blijkt dat er onder mensen boven de 65 jaar ruim 2,5...

  lees verder

  01-05-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  ´Parkeergarages Zwolle niet brandveilig´

  Verschillende parkeergarages in Zwolle zijn (sinds 2013) niet brandveilig genoeg. Dat beweert de Gemeente Zwolle. Het zou gaan om de parkparkeergarages aan de Pletterstraat en het Maagjesbolwerk. Ondanks de bewering van de gemeente wordt de verminderde brandveiligheid door eigenaar Q-Park tegengesproken. Zij stellen dat het een ‘papieren discussie is’....

  lees verder

  22-04-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Versie 4.0 'Specifieke normen en verwijzingen' gepubliceerd

  Het CCV heeft op 15 april 2015 versie 4.0 van het document 'Specifieke normen en verwijzingen' gepubliceerd. Dit document is van toepassing voor alle CCV-inspectieschema’s Brandbeveiliging (basisontwerp, detailontwerp, brandbeveiligingssysteem). In versie 4.0 zijn enkele normen toegevoegd die in voorgaande versies ontbraken. 

  lees verder

  16-04-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Bluscapaciteit van het waterleidingnet is te beperkt

  De bluscapaciteit van het waterleidingnet is te beperkt. Dat schrijft het Financiële Dagblad vandaag. Het dagblad citeert brandexpert Ynso Suurenbroek, die zegt dat de bluscapaciteit van het waterleidingnet slechts een fractie bedraagt van wat daadwerkelijk noodzakelijk is.

  lees verder

  13-04-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Wijziging Bouwbesluit per 1 juli, keuze voor sprinklers beloond

  Op 1 juli wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit. Voor bepaalde zorgfuncties wordt opgenomen dat er voldoende personen aangewezen moeten zijn om een ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. Op welke wijze deze functionele eis wordt ingevuld, wordt overgelaten aan de eigenaar of gebruiker van het gebouw. Benadrukt...

  lees verder

  08-04-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandweeracademie houdt speciale brandproeven

  De Brandweeracademie houdt deze week (7 april tot en met 13 april ) brandproeven op het brandweeroefencentrum Troned in Enschede. Tijdens deze brandproeven worden zes blustechnieken getest voor de offensieve buiteninzet. Er wordt getest met met een object dat een groot pand simuleert.

  lees verder

  08-04-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  'Meer dodelijke oudere slachtoffers dan voorgaande jaren'

  Meer dan de helft van het aantal dodelijke slachtoffers die dit jaar bij een brand is gevallen is op hoge leeftijd. Volgens René Hagen, lector brandpreventie aan de Brandweeracademie is dat meer dan voorgaande jaren. Hij slaat dan ook alarm

  lees verder

  08-04-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brand in seniorenflat Wijchen, jongeren redden bewoners

  Bij een brand in seniorenflat in Wijchen zijn maandagochtend (2e Paasdag) drie bewoners gewond geraakt. Zeker zeventien bewoners moesten hun appartement onverwacht verlaten.

  lees verder

  07-04-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Één op de vijftig grote branden door hennepkwekerijen

  Hennepkwekerijen zorgen vaak voor brand. Ongeveer één op de vijftig grote branden heeft hennepteelt als oorzaak. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Salvage. De stichting is opgericht door de gezamenlijke brandverzekeraars om na een (grote) brand persoonlijke hulp te verlenen en schade te beperken. Het Verbond van Verzekeraars verzocht de stichting...

  lees verder

  26-03-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Wijchen gaat seniorenflats extra controleren op brandveiligheid

  Seniorenflats in Wijchen worden de aankomende tijd extra gecontroleerd op brandveiligheid. Burgemeester Hans Verheijen laat dat weten naar aanleiding van de grote brand die onlangs in een seniorenflat in Nijmegen uitbrak. Dat schrijft dagblad De Gelderlander vandaag.

  lees verder

  26-03-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Veel mankementen aan Nijmeegse flat, Brandweeracademie gaat onderzoek doen

  De brandweeracademie gaat onderzoeken of er meer (brandveiligheid)eisen moeten worden gesteld aan flatgebouwen waarin (met name) senioren wonen. Veel van dit soort gebouwen zijn niet als bejaarden- of verpleeghuis gebouwd en voldoen dan ook niet aan de strenge regels waar verpleeghuizen aan horen te voldoen. De risico’s bij een brand, zoals er recent...

  lees verder

  20-03-2015Obex b.v.1 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Nijmeegse brand kost vierde leven, discussie woedt voort

  De brand in een seniorenflat in Nijmegen heeft een vierde leven geëist. Een tachtigjarig bewoonster van de flat overleed afgelopen maandag aan de gevolgen van de brand op 20 februari. Nog steeds liggen er mensen in zorgelijke toestand in het ziekenhuis. De discussie over de (brand)veiligheid in zorginstellingen gaat ondertussen onverminderd voort.

  lees verder

  17-03-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Corporaties gaan huurders niet meer helpen met brandveiligheid

  Woningcorporatie Portaal gaat geen brandveiligheidsacties meer houden bij hun huurders. Afgelopen jaar heeft Portaal meer dan 6.500 rookmelders geplaats in enkele duizenden huizen. Daar gaat het nu onder andere mee stoppen.

  lees verder

  09-03-2015Obex0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandweer Nederland komt met reactie op tunnelveiligheid

  Brandweer Nederland laat vandaag met een uitgebreid artikel op hun eigen website hun kijk op 'Tunnelveiligheid' in Nederland zien. De afgelopen weken was 'tunnelveiligheid' een onderwerp in de landelijke media. Volgens de brandweer wordt er al jaren over de veiligheid in tunnels gesproken en de daarbij horende rollen en mogelijkheden van de brandweer.De...

  lees verder

  06-03-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Bezuinigen op Preventie?

  De aangekondigde bezuinigingen op de brandweer hebben al voor veel discussie gezorgd. Wat als er bezuinigd wordt, wat heeft dat dan voor consequenties voor de veiligheid? Het Verbond van Verzekeraars hoopt dat de aandacht voor (brand)preventie hoog blijft en stimuleert dat ook. Minder brand betekent immers minder schadeclaims.

  lees verder

  04-03-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Bewoners van aanleunwoningen zijn kwetsbaar bij brand

  Bewoners van aanleunwoningen zijn kwetsbaar bij brand. Ouderen die in aanleunwoningen (en andere zelfstandige wwonruimten voor senioren) wonen beschikken niet over de voorzieningen die verpleeg- en verzorgingshuizen wél hebben. De overheid is bezig om verzorgingshuizen te sluiten en stimuleert het zelfstandig wonen. De kwetsbaarheid van ouderen neemt...

  lees verder

  04-03-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandweer Twente komt met nieuwe aanpak tegen loze meldingen

  Om het aantal loze meldingen terug te dringen hanteert de brandweer Twente vanaf 1 maart een nieuwe aanpak. Vanaf nu belt de brandweer eerst naar de panden waar een brandalarm afgaat, voordat het korps ook daadwerkelijk uitrukt naar de brand. 95 van de 100 keer is een brandalarm een loze melding en de brandweer in Twente wil dat aantal drastisch terugdringen,...

  lees verder

  24-02-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandveiligheid in Rijkstunnels Noord-Holland schiet ernstig tekort

  De Rijkstunnels in Noord-Holland kennen veel gebreken als het om veiligheid gaat. Dat blijkt uit een reportage die EenVandaag gisteren uitzond. EenVandaag en RTV Noord-Holland deden onderzoek naar de Velser-, Wijker-, Zeeburger- en Schipholtunnel en kwamen tot de conclusie dat het onderhoud van de tunnel ernstig te wensen over laat.

  lees verder

  24-02-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandweer Nederland komt met speciale folder in Engelse taal

  Brandweer Nederland heeft een folder over brandveiligheid op studentenkamers gepubliceerd die volledig in de Engelse taal is geschreven. Dit heeft het  het korps gedaan op verzoek van de diverse regiokorpsen. De behoefte aan een Engelse folder is groot, aangezien ons land ook veel buitenlandse studenten telt die hier wonen.

  lees verder

  19-02-2015Obex b.v.2 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Gemeente Eindhoven legt dwangsom van één miljoen euro op

  De gemeente Eindhoven heeft twee huiseigenaren ongeveer één miljoen euro aan dwangsommen opgelegd. Deze dwangsom heeft de gemeente opgelegd naar aanleiding van de onveiligheid in studentenhuizen die de brandweer vorig jaar constateerde. Dat schrijft het Eindhovens Dagblad vandaag.

  lees verder

  18-02-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brancheorganisaties gaan samenwerken op gebied van brandveiligheid

  De brancheorganisaties ActiZ, GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en Brandweer Nederland gaan samenwerken om de brandveiligheid voor cliënten en medewerkers in de langdurige zorg te verbeteren. Daarvoor hebben de betrokken partijen woensdag 11 februari een verklaring ondertekend. Het doel van de samenwerking is een risicogerichte...

  lees verder

  16-02-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandveiligheid tijdens carnaval getest

  Carnaval staat voor de deur en dat betekent dat de brandweer in de zuidelijke provincies overal op pad gaat om de brandveiligheid in cafés te controleren. Al controleert de brandweer dit jaar niet alleen op brandvertragende slingers en andere versieringen, ook heeft de brandweer aandacht voor de brandveiligheid van carnavalskleding.

  lees verder

  11-02-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Vanaf 8 maart in elke Franse woning een rookmelder verplicht

  Elke Franse woning moet vanaf 8 maart zijn voorzien van een rookmelder. Die verplichting legt de overheid Franse woningeigenaren nu op. Jaarlijks komen er in Frankrijk meer dan zeshonderd mensen om het leven door een woningbrand. Dat aantal wil de overheid nu drastisch naar beneden brengen.

  lees verder

  10-02-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Resultaten brandproeven in Zutphen bekend

  Brandweer Nederland heeft de resultaten van de brandproeven  uit Zutphen bekendgemaakt. Eind oktober stak de brandweer als proef verschillende (sloopwoningen) in brand. De brandweer concludeert dat rook het grootste gevaar bij woningbranden vormt en stipt het gebruik van rookmelders nogmaals aan.

  lees verder

  22-01-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Eigenaar asbestpand Wateringen moet schade betalen

  De eigenaar van het pand dat afgelopen week in Wateringen volledig afbrandde, moet volledig opdraaien voor de schade. Dat zei burgermeester Sjaak van der Tak tegen de gemeenteraad van Westland, waar Wateringen onder valt. De gemeeente stelt de eigenaar van het uitgebrande verf- en behangloods in Wateringen aansprakelijk voor de brand.

  lees verder

  21-01-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Speciale Brandweer Quest

  Heb jij veel vragen over de werkzaamheden van de Brandweer? Of ben jij juist benieuwd hoe de Brandweer te werk gaat? Hoe ze oorzaken van branden kunnen vinden en wat ze jaarlijks nou eigenlijk allemaal tegenkomen? Veel van deze vragen én antwoorden staan in een speciale uitgave van het tijdschrift Quest.

  lees verder

  16-01-2015Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Minder brandmeldingen tijdens nieuwjaarsnacht

  Tijdens de afgelopen jaarwissling heeft de brandweer flink minder brandmeldingen ontvangen dan een jaar eerder. In totaal kwamen er 4.253 brandmeldingen binnen, een kwart minder dan in 2014. Mogelijk dat het aantal meldingen gedaald is doordat er pas vanaf 18:00 uur vuurwerk mocht worden afgestoken.

  lees verder

  02-01-2015Obex b.v0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Minister dient wetsvoorstel Bouwbesluit in

  Minster Blok heeft een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd waarin wijzigingen in het Bouwbesluit zijn opgenomen. Deze wijzigingen moeten vanaf 1 juli 2015 van kracht worden. In dit wetsvoorstel staat een belangrijke passage genoemd omtrent hulpverlening bij brand.

  lees verder

  29-12-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Elke twaalf minuten komt een brandmelding binnen

  Dit jaar zijn er ruim 45.000 automatische brandalarmen afgegaan. Dat betekent dat er elke 12 minuten een melding binnenkomt. De vijf grote steden van ons land (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) zijn samen verantwoordelijk voor een kwart van alle meldingen. Het aantal meldingen ten opzichte van vorig jaar is wel flink gedaald.

  lees verder

  29-12-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Aantal loze brandmeldingen flink gedaald

  Het aantal loze brandmeldingen is dit jaar flink gedaald ten opzichte van 2013. Dat meldt de Telegraaf maandag. Kwamen er vorig jaar nog ruim 51.000 loze brandmeldingen bij de brandweer binnen, in 2014 daalt dat aantal naar ongeveer 40.000. De campagne die Brandweer Nederland heeft ingezet tegen loze meldingen lijkt dus aan te slaan.

  lees verder

  23-12-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Rotterdamse horeca slordig met brandveiligheid

  De horeca in Rotterdam is rond de jaarwisseling slordig met het naleven van brandveiligheidsvoorschriften.  Uit controle blijkt dat 70 procent van de horecaondernemers een onvoldoende krijgt op gebied van brandveiligheid. Een zorgelijk conclusie, zo stelt burgermeester Ahmed Aboutaleb. Dat valt te lezen op de website van het AD.

  lees verder

  17-12-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Rotterdam zet rapporten brandveiligheid online

  De veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond heeft vanaf deze week inspectierapporten over brandveiligheid online gezet. Daarmee zijn zijn het eerste brandweerkorps dat een dergelijke werkwijze hanteert. De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb wil op deze manier bedrijven en instellingen motiveren om gebreken op gebied van brandveiligheid aan te pakken.

  lees verder

  17-12-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Sprinklersystemen in woonomgeving?

  Als het aan de Veiligheidsregio Haaglanden ligt, zullen sprinklersystemen in de toekomst ook worden aangelegd in woonomgevingen. Dat zegt brandweerofficier Jack Ruibing over de ontwikkeling van een compacte waterleidingsprinkler. 

  lees verder

  12-12-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  VEBON publiceert Praktijkrichtlijn 'Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages'

  De VEBON heeft de praktijkrichtlijn 'Risicobenadering Brandveiligheid Parkeergarages' gepubliceerd. Met deze richtlijn wil de vereniging invulling geven aan een behoefte die zowel bij adviseurs, opdrachtgevers als toetsende instanties en brandweer is ontstaan nadat de concept praktijkrichtlijn van Brandweer Nederland is ingetrokken.

  lees verder

  05-12-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  'Senioren kunnen zich bij brand niet redden'

  Senioren kunnen zichzelf bij een calamiteit niet snel genoeg in veiligheid brengen. Die conclusie staat in het onderzoeksrapport over de brand in een seniorenflat in Rotterdam. Daar brandde in april van dit jaar een seniorenflat af.

  lees verder

  28-11-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  CBS publiceert interessante cijfers Brandweerstatistiek 2013

  Wist u dat Nederland in 2013 bijna dertigduizend brandweerlieden telde? Dat gemeenten gezamenlijk ruim 1.113 miljoen euro uittrokken om de brandweer te financieren en dat dit neerkomt op 66 euro per inwoner? Het zijn slechts een paar feiten uit de Brandweerstatistiek 2013, welke het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onlangs heeft gepubliceerd.

  lees verder

  11-11-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Wijzigingsblad NEN 6069/A1 voor bepaling brandwerendheid gevels ter commentaar gepubliceerd

  De NEN heeft vandaag het wijzigingsblad NEN 6069/A1 als normontwerp gepubliceerd. Het is voor de derde maal dat dit normontwerp is gepubliceerd. Voornamelijk zijn er correcties en aanvullingen doorgevoerd op de beoordeling van de horizontale brandoverslag bij gevels. Tot 1 februari 2015 kunnen betrokkenen commentaar indienen op het normontwerp.

  lees verder

  05-11-2014Obex b.v.3 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Filmpjes en informatie experimentweek Zutphen

  Brandweer Nederland en de Brandweeracademie voerden afgelopen week unieke praktijkexperimenten uit in Zutphen. Brandweermannen uit het hele land experimenteerden met verschillende branscenario's, door echte woonhuizen in brand te steken. Deze huizen stonden op de nominatie om gesloopt te worden.

  lees verder

  24-10-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Kennisbank

  image

  Brandweer Nederland steekt huizen in brand voor experiment

  Vandaag start Brandweer Nederland in samenwerking met de Brandweeracademie een uniek experiment in Zutphen. De brandweer gaat deze week namelijk zelf brand stichten in huizen in de Zutphense wijk De Achtermars. De brandweer wil hiermee onderzoeken hoe een woningbrand zich tegenwoordig ontwikkelt.

  lees verder

  20-10-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Kans op brand het grootst in Vinexwijk

  De kans dat er brand ontstaat in een Vinexwijk ligt 37%  hoger dan in omliggende wijken. Dit staat beschrijven in een onderzoek van het Verbond van Verzekeraars, dat vanochtend is gepubliceerd. Het opvallend hoge percentage brandclaims in Vinex-wijken komt vermoedelijk door de late ontdekking van brand. Er wonen in een Vinex-wijk veel tweeverdieners,...

  lees verder

  13-10-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  VNO-NCW: Ondernemers onnodig op hoge kosten gejaagd

  Toezicht op het bedrijfsleven is te complex geworden, waardoor ondernemers onnodig op hoge kosten worden gejaagd. Dat staat in een rapport van de ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland.

  lees verder

  07-10-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  ActiZ rapport 'Brandveiligheid in de langdurige zorg'

  Actiz heeft een handleiding uitgegeven aan haar leden waarin Actiz aangeeft hoe haar leden om kunnen gaan met brandveiligheid. De handleiding gaat uit van proportionele investering in één van de belangrijkste zaken bij langdurige zorg: Brandveiligheid.

  lees verder

  07-10-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Amsterdam sluit dertig illegale hotels wegens brandveiligheid

  De gemeente Amsterdam heeft in de afgelopen drie weken dertig illegale hotels gesloten. Dit heeft de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen) vandaag bekend gemaakt. De massale sluiting van deze hotels kwam mede doordat de panden niet voldeden aan de brandveiligheidsvoorschriften.

  lees verder

  11-09-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Het CCV publiceert nieuwe infosheets BMI

  Het CCV heeft twee nieuwe infosheets voor brandmeldinstallaties gepubliceerd. Het gaat om de infosheet ‘Bouwbesluit en brandbeveiligingsinstallaties’ voor ondernemers en de infosheet ‘Certificatieschema’s BMI – kansen en mogelijkheden’.

  lees verder

  10-09-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Geen audit meer op Regeling Brandmeldinstallaties 2002

  Sinds afgelopen maandag 1 september wordt er niet meer geaudit op de Regeling Brandmeldinstallaties 2002. Bedrijven die nog zijn gecertificeerd vóór deze datum, mogen nog tot uiterlijk 31 december 2014 hun klanten een brandmeldcertificaat verstrekken. Vanaf 1 januari 2015 zal niet meer mogelijk zijn met het oude certificaat. 

  lees verder

  04-09-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Nieuwe CCV-regeling voor OAI

  Hoewel voor Ontruimingsalalarminstallaties (OAI’s) sinds jaar en dag NEN-normen beschikbaar zijn, ontbrak het tot nu toe aan een certificatiemogelijkheid.  Een onafhankelijke manier om kwaliteit en betrouwbaarheid aan te tonen. Met de publicatie van de CCV-schema’s OAI is daar nu in voorzien.

  lees verder

  08-08-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Eigenaren pand Leeuwarden niet vervolgd

  De eigenaren van het pand in Leeuwarden, waar vorig jaar oktober een fatale brand woedde, worden niet vervolgd. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) vandaag naar aanleiding van een bericht dat verscheen in de Leeuwarder Courant.

  lees verder

  01-08-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

  De consultatieversie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is afgelopen maand gepubliceerd. Met dit wetsvoorstel wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen geïntroduceerd, waarbij voor bepaalde categorieën bouwwerken gebruik moet worden gemaakt van toegelaten instrumenten voor kwaliteitsborging.

  lees verder

  29-07-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Rapport kosten-batenanalyse brandveiligheid

  Op 13 juni 2014 heeft de minister van veiligheid en justitie het rapport 'Maatschappelijke kosten-batenanalyse brandveiligheid in woningen' aangeboden aan de Tweede Kamer. Het rapport, welke is opgesteld in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie, onderzoekt de beleidsmaatregelen...

  lees verder

  24-07-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandpreventieweken in het teken van vluchten

  De nationale brandpreventieweken staan dit jaar in het teken van vluchten. De campagnemaand, die dit jaar loopt van 1 tot en met 31 oktober, heeft dit jaar ouderen centraal staan. Het zal specifiek gaan om thuiswonende senioren, omdat deze extra kwetsbaar zijn. De boodschap de wordt gecommuniceerd tijdens de brandpreventieweken luidt: ‘Vluchten moet...

  lees verder

  22-07-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Nieuwe certificatieschema’s OAI

  Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft recentelijk nieuwe certificatieschema’s voor ontruimingsalarminstallaties (OAI) gepubliceerd. Vanaf 1 oktober 2014 volgens de nieuwe schema’s worden gecertificeerd. 

  lees verder

  14-07-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  'Panden brand Leeuwarden niet brandveilig'

  De panden in de binnenstad van Leeuwarden, waar vorig jaar oktober een grote brand woedde, voldeden niet aan de brandveiligheidseisen. Dat valt te lezen in het onderzoek dat de Inspectie Veiligheid en Justitie gisteren heeft gepresenteerd. Bij de brand kwam een 24-jarige student om het leven.

  lees verder

  03-07-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Rapport ‘Explosie ethanolmengsel vacuümbandfilter'

  Op zaterdag 11 juli 2009 deed zich een explosie voor bij CP Kelco, een chemiebedrijf gevestigd langs de Waal in Nijmegen. De explosie heeft plaatsgevonden in de omkasting van het vacuümbandfilter van een productielijn, als gevolg van deze explosie is een medewerker van het bedrijf om het leven gekomen. De rookwolk als gevolg van de explosie was in de...

  lees verder

  27-06-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Samenvatting 'Afbrandscenario als uitkomst'

  Door het IFV en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is onderzoek gedaan naar de brand, die op 11 juni 2013 bij Maxum Megastore (een meubelwinkel met magazijn) plaats heeft gevonden. Het bouwwerk had een gebruiksoppervlakte van 3.665 m2, waarbij de vergunning is afgegeven op basis van een berekening Beheersbaarheid van Brand (maatregelpakket I; het...

  lees verder

  23-06-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandveiligheid parkeergarages in gevaar

  De brandveiligheid van parkeergarages komt steeds meer in gevaar. Dat stelt de ANWB in dagblad Metro. De parkeergarages worden steeds gevaarlijk doordat ze niet meer voldoen aan de veiligheidseisen. De materialen van auto’s zijn in de loop der jaren veranderd en dat levert direct extra brandgevaar op.

  lees verder

  20-06-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Miljoenenschade door brand afvalcontainers

  Containerbranden die overslaan op nabijgelegen bedrijven, winkels en woningen veroorzaken jaarlijks vele miljoenen euro’s schade. Ondernemers lijken zich niet bewust van het brandrisico van afvalcontainers dicht bij hun gevel. Dit zegt het Verbond van Verzekeraars donderdag.

  lees verder

  15-05-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Infoblad Brandmeld- en ontruimingsinstallatie

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft onlangs het infoblad Brandmeldinstallaties en ontruimingsinstallaties Bouwbesluit 2012 gepubliceerd. Het Bouwbesluit 2012 schrijft voor dat een bouwwerk zodanige voorzieningen heeft, dat een brand tijdig wordt ondekt zodat aanwezigen ook tijdig kunnen vluchten. Voor een aantal gebruiksfuncties...

  lees verder

  06-05-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  NEN publiceert NEN 2077

  NEN heeft de NEN 2077 ‘Vaste blusinstallaties - Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving - Ontwerp, installatie en onderhoud' gepubliceerd. In deze norm staan eisen beschreven en worden aanbevelingen gedaan voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van vaste sprinklerinstallaties voor woningen en/of gebouwen met een woonfunctie.

  lees verder

  16-04-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Verdubbeling brandslachtoffers in eerste maanden

  In de eerste drie maanden van dit kalenderjaar zijn er al twintig mensen om het leven gekomen door brand. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar. In 2013 vielen er namelijk negen dodelijke slachtoffers te betreuren door brand.

  lees verder

  08-04-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Wijziging Bouwbesluit per 1 april 2014

  Per 1 april 2014 worden de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 van kracht. Op gebied van brandveiligheid worden de eisen aan veestallen verzwaard om zo het dierenwelzijn te bevorderen.  Aan veestallen worden vanaf 1 april dezelfde brandveiligheidseisen gesteld als voor gebouwen met een industriefunctie. Deze veestallen behoren met de nieuwe wijziging...

  lees verder

  28-03-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandweer komt met protocol tegen loze meldingen

  protocol worden voorwaarden genoemd om een brandmelding die bij de Particuliere AlarmCentrale (PAC) binnenkomt, door te kunnen melden naar de alarmcentrale van de Brandweer (RAC). Er staat beschreven hoe een PAC bij een melding van brand moet handelen om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van brand. Is de melding betrouwbaar, dan mag de PAC...

  lees verder

  17-03-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Minimaal een installatiedeskundige per werkplek

  Installatiebedrijven zijn volgens de erkenningsregeling Brandmeldinstallaties sinds 1 januari 2014 verplicht om minstens één installatiedeskundige op de werkplek te hebben rondlopen. Dat schijft de CCV voor. Daarbij maakt het niet uit of het om eigen, of ingehuurd personeel gaat dat op de werkplek aanwezig is.

  lees verder

  10-03-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandveiligheid van studentenwoningen zeer laag

  Studentenwoningen voldoen amper aan brandveiligheidseisen. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Zij deed onderzoek naar de brandveiligheid onder studentenhuizen. De inspectie kwam tot de conclusie dat slechts tien procent van alle studentenhuizen voldoet aan de brandveiligheidseisen.

  lees verder

  19-02-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Man (64) overleden bij brand kliniek Amsterdam

  Bij de brand in de linnenkamer van een kliniek voor geestelijke gezondheidszorg in Amsterdam, is een dodelijk slachtoffer gevallen.Dat meldt een politiewoordvoerder zaterdagochtend. De 64-jarige man is vrijdagavond door verstikking om het leven gekomen. De Amsterdammer woonde tijdelijk in de ggz-kliniek aan de Eerste Constantijn Huygensstraat.Vijf anderen...

  lees verder

  27-01-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  55 procent meer binnenbranden in zorg

  Het aantal binnenbranden in zorggebouwen is met ruim 55 procent gestegen naar een recordhoogte van 1673. Dat meldt het IbMZ Incidentbeheersing Management Zorginstellingen, dat jaarlijks melding doet van branden in zorggebouwen in Nederland en overige actuele wetenswaardigheden over brandveiligheid.

  lees verder

  14-01-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Meer mensen overleden door brand

  In 2013 zijn er meer mensen om het leven gekomen door brand dan in 2012. Dat blijkt uit cijfers van Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). Vorig jaar vielen in totaal 52 doden voor brand, in de vier jaar eerder vielen er elk jaar 43 doden te betreuren. Uit de cijfers blijkt verder dat de meeste slachtoffers in huis om het leven kwamen: 45. Vijf mensen...

  lees verder

  07-01-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Kennisdocument

  Vanuit de brandweer (Instituut Fysieke Veiligheid) is het kennisdocument ‘Basis voor Brandveiligheid’ ontwikkeld. Dit kennisdocument vervangt de bestaande reeks Brandbeveiligingsconcepten. Risico’s, scenario’s en de samenhang met Fire Safety Engineering spelen een centrale rol in dit kennisdocument. De publicatie Basis voor brandveiligheid is een kennisdocument...

  lees verder

  01-01-2014Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  2013 hard op weg recordjaar te worden

  In de eerste negen maanden van dit jaar deden zich in ons land 109 grote branden voor waarbij de schade wordt geraamd op één miljoen euro of meer. Dit is het hoogste aantal miljoenenbranden sinds de start van de registratie ervan in 1998. Ook qua schadelast lijkt 2013 hard op weg een recordjaar te worden voor grote brandschades. De 109 miljoenenbranden...

  lees verder

  03-12-2013Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Recente toevoeging completeert NEN 2575

  De NEN heeft het nog ontbrekende deel 4 van de nieuwe versie van de norm voor ontruimingsinstallaties gepubliceerd. Daarmee is de NEN 2575 nu compleet. In totaal bestaat deze norm uit vijf delen: NEN 2575-1 - algemeen NEN 2575-2 - luidalarm – ontruimingsalarminstallatie type A NEN 2575-3 - luidalarm – ontruimingsalarminstallatie type B NEN 2575-4...

  lees verder

  01-10-2013Obex b.v.0 reacties Categorie: Nieuws

  image

  Brandveiligheid Verhogen en Kosten Besparen

  Brandveiligheid verhogen met minder kosten. Kan dat? Het antwoord is volmondig Ja! Dit is geen loze kreet maar gebaseerd op verschillende ervaringen bij allerlei organisaties zoals ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, woongebouwen, kantoren etc. Ik wil graag in het kort de leermomenten met u doornemen. Dit aan de hand van de verschillende fases van gebouw....

  lees verder

  29-05-2013Edwin van Kleef3 reacties Categorie: BrandveiligheidVerhogen

  image

  Brandveilig stallen Scootmobielen

  De Brandweer Haaglanden heeft een handreiking opgesteld voor het brandveilig stallen van scootmobielen. Het document geeft een uiteenzetting van de gevaaraspecten van het stallen van scootmobielen in woongebouwen. 

  lees verder

  15-05-2013Obex b.v.0 reacties Categorie: BrandveiligheidScootmobielen

  image

  Wonen met zorg en de invloed op Brandveiligheid

  Onder de woonfunctie voor zorg vallen de woonfuncties waarbij aan bewoners de hieronder omschreven professionele zorg wordt aangeboden (in de regel op grond van de Algemene wet bijzondere ziektekosten of de Wet maatschappelijke ondersteuning). Andere vormen van zorgverlening, zoals mantelzorg valt hier niet onder.

  lees verder

  07-05-2013Gert-Jan Eijkemans0 reacties Categorie: Wonen met zorg